Anka Leśniak – patRIOTki. Niewidzialne widzialnego

6 – 30 września 2019 r.

Wystawa w BWA jest zestawieniem najnowszych projektów artystki, wpisujących się w prowadzone przez nią artystyczne interpretacje biografii kobiet „nieumiejscowionych w historii”. W „Niewidzialne/Widzialnego”interesują ją postacie niejednoznaczne, którym udało się czegoś dokonać, zaistnieć w historii miasta, dzielnicy, regionu, ale posiadające „rysę” na biografii, niepozwalającą zakwalifikować ich jednoznacznie do grona bohaterek, którym wystawia się pomniki. Anka Leśniak poprzez pryzmat postaci i wydarzeń z przeszłości zadaje pytania o współczesne mechanizmy władzy i relacje społeczne. Poszukując historii kobiecych (herstory), pokazuje te, które wymykają się stereotypom i oczywistym interpretacjom.
Projekt patRIOTki podejmuje problem patriotyzmu, ukazanego poprzez postawy kobiet polskich z czasów zaborów. Punktem wyjścia jest tu książka Wojciecha Lady pt. Polscy Terroryści, w której autor opisuje zamachy na carskich urzędników dokonywane na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego. Kobiety brały w tej aktywności czynny udział, jak Wanda Krahelska, Albertyna Helbertówna czy Faustyna Morzycka, jak również przypomniana w pracy Zuzanny Janin Teofilia Blendkowska. Jak pisze Wojciech Lada: „był to szereg niemal anonimowych dziś kobiet, które zwykle wpadały po roku lub dwóch działalności. Po zesłaniu i katordze wracały, prowadząc potem skromne życie robotnic. Historia zapamiętała tylko te, które w II RP stały u boku liczących się mężów, jak Aleksandra Piłsudska, albo te nieliczne, które same robiły karierę polityczną”.
Projekt patRIOTki wpisuje się we współczesną żywą debatę o pojęciu patriotyzmu i łączonych z nim pojęć, takich jak suwerenność, naród, walka. Zadaje też pytanie czym jest polski patriotyzm na tle niepokojów i zmian we współczesnej Europie i jak w tej narracji postrzegają siebie kobiety.
Anka Leśniak zajmuję się rolą kobiet w historii i historii sztuki. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Łódzkim (2003) oraz Wydział Edukacji Wizualnej /obecnie Wydział Sztuk Wizualnych/ na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dyplomem z wyróżnieniem (2004). Od 2013 roku jest doktorantką na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Brała udział w ponad 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Stypendystka MKiDN w 2011 roku, laureatka Stypendium Prezydent Miasta Łodzi dla twórców i animatorów kultury w 2015 roku, w 2016 roku otrzymała stypendium Kulturalne Miasta Gdańska oraz zaproszenie na rezydencję artystyczną organizowaną przez Kultur Kontakt we współpracy z rządem austriackim.
Od kilku lat realizuje prace site-specific na opuszczonych budynkach oraz poszukuję historii kobiet z różnych powodów zapomnianych lub pomijanych. Stosuje tu metodę „artystycznego śledztwa”, rozmów z ludźmi, poszukiwań w archiwach, otwarcia na tzw. zbiegi okoliczności i przypadek, wszystko, co może być pomocne przy tworzeniu komunikatu artystycznego.

Wystawa realizowana przy pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra.