Edukacja

 

rok: 2008

Warsztat plastyczny „Święta z jeleniami.””

13 grudnia 2008

Prowadzący: Joanna Kowalczyk

Celem warsztatu było przygotowanie przez uczestników ozdób świątecznych, których motywem przewodnim był symbol Jeleniej Góry – jeleń.

W bogatej historii Jeleniej Góry – której elementy przybliżone zostały przed rozpoczęciem działań, każdy znaleźć musiał charakterystyczny „element” składający się na „obraz” naszego miasta. Młodzież wykonała ozdoby w technice collage’u z kolorowych papierów i kartek przedstawiających zabudowę reprezentatywną dla Jeleniej Góry. Całość uzupełniona została wykonaniem bombek z podpisami artystów, którzy wyraźnie wpisali się w historii Galerii BWA (m.in. A.Żmijewski, Z.Libera, J.Rajkowska, K.Kozyra, E.Jabłońska, R.Olbiński, K.Lupa i inni). Warsztaty te stały się interesującą próbą ujęcia czasu w materię jak i humorystyczną grą za pomocą symboli traktujących o specyfice Jeleniej Góry.

Udział w warsztatach wzięła młodzież z Gimnazjum Nr 1.

Opiekun młodzieży – Dorota

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Jelenia Góra - ZBLIŻENIA

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Jeleniej Góry


Witryna finansowana przez Unię Europejską w ramach programu PHARE