Historia

 Spis wystaw od roku 1976

tttt

 1980

1979<<1980>>1981

 

styczeń - kwiecień 80

Miloś Aleksander Bazovsky (1899-1968), -Malarstwo, galerie terenowe

 
Miloś Aleksander Bazovsky (1899-1968), -Malarstwo, galerie terenowe

Miloś Aleksander Bazovsky

 

12.03.80.- 31.03.80

Andrzej Jeziorkowski i Witold Turkiewicz - Rysunek

 
Andrzej Jeziorkowski i Witold Turkiewicz - Rysunek
  • Andrzej Jeziorkowski
  • Witold Turkiewicz
 

18.04.80. - 27.04.80

Malarstwo i Grafika Artystów Ukraińskich

 
Malarstwo i Grafika Artystów Ukraińskich  

14.05.80. - 15.06.80.

Krzysztof Skórczewski - Grafika

 
Krzysztof Skórczewski - Grafika

Krzysztof Skórczewski

 

27.06.80.-06.07.80.

My o Sobie -fotografie z Pirmy (NRD)

 
My o Sobie -fotografie z Pirmy (NRD)  

27.06.80.-06.07.80.

Dni Przyjaźni i Kultury PRL-NRD Zbliżenia - współczesna twórczość jeleniogórskich artystów plastyków

 
Dni Przyjaźni i Kultury PRL-NRD Zbliżenia - współczesna twórczość jeleniogórskich artystów plastyków  

lipiec - sierpień 80

Regina Wieżan - Siemieńska - Tkanina Filip Filipczuk - Rysunek

 
Regina Wieżan - Siemieńska - Tkanina Filip Filipczuk - Rysunek
  • Regina Wieżan - Siemieńska
  • Filip Filipczuk
 

16.07 80.-08.08.80

Jacek Bukowski - Malarstwo

 
Jacek Bukowski - Malarstwo

Jacek Bukowski

 

09.08.80.-30.08.80.

Tadeusz Jackowski - Grafika

 
Tadeusz Jackowski - Grafika

Tadeusz Jackowski

 

02.09.80.- 30.09.80

Obrazy z Galerii Studio - Józefa Szajny

 
Obrazy z Galerii Studio - Józefa Szajny

Józef Szajna

 

15.10 80.-07.11.80

Grupa Młodych

 
Grupa Młodych  

13.11.80.-30.11.80

Zofia Kubacka - Grafika

 
Zofia Kubacka - Grafika

Zofia Kubacka

 

16.12.80 - 06.01.81

Plastyka 5 Województw Południowo - Zachodnich

 
Plastyka 5 Województw Południowo - Zachodnich  

Witryna finansowana przez Unię Europejską w ramach programu PHARE