Historia

 Spis wystaw od roku 1976

tttt

 1987

1986<<1987>>1988

 

1987

Małgorzata Wolszczan-Kuźniar - Malarstwo

 
Małgorzata Wolszczan-Kuźniar - Malarstwo

Małgorzata Wolszczan-Kuźniar

 

1987

Adam Krajewski - Fotografia

 
Adam Krajewski - Fotografia

Adam Krajewski

 

1987

Alicja Szymańska - Malarstwo

 
Alicja Szymańska - Malarstwo

Alicja Szymańska

 

1987

Marek Lercher - Grafika

 
Marek Lercher - Grafika

Marek Lercher

 

1987

Mariusz Łukasik - Malarstwo

 
Mariusz Łukasik - Malarstwo

Mariusz Łukasik

 

1987

Poplenerowa Wystawa - Cieplice `85, `86

 
Poplenerowa Wystawa - Cieplice `85, `86  

1987

Obwód Homelski - Malarstwo, Grafika, Tkanina, Ceramika

 
Obwód Homelski - Malarstwo, Grafika, Tkanina, Ceramika  

1987

Rysunek i Grafika ze zbiorów BWA w Jeleniej Górze

 
Rysunek i Grafika ze zbiorów BWA w Jeleniej Górze  

Witryna finansowana przez Unię Europejską w ramach programu PHARE