Polska krytyka artystyczna a krytyka instytucjonalna. Wykład Patrycji Sikory

25 października (środa), godz. 17.00

Tematem wykładu będą związki krytyki artystycznej z krytyką instytucjonalną w Polsce po roku 2000.

Wykład przygotowany w oparciu o pierwszą publikację poświęconą krytyce instytucjonalnej w Polsce.
Co to jest krytyka instytucjonalna? Kiedy gdzie i jak powstała? Jakie są strategie artystów i kuratorów wobec instytucji kultury? Jakie są związki krytyki instytucjonalnej z krytyką artystyczną?
Na te i wiele innych pytań odpowiada pierwsza w Polsce publikacja o krytyce instytucjonalnej, wydana nakładem BWA Wrocław w 2015 roku, której założenia zostaną przedstawione przez autorkę w ramach wykładu. Książka obejmuje swoim zakresem przegląd najważniejszych teorii pojawiających się w literaturze nie tylko zachodniej, ale i polskiej. Na naszym rodzimym gruncie jej autorka tropi związki krytyki instytucjonalnej z cenzurą, reformą instytucji po 1989 roku, przemianami na scenie społecznej i kulturalnej. Podejmując polemikę między innymi z tezami Łukasza Rondudy, Magdaleny Ujmy, czy Anny Markowskiej skupia się w książce ostatecznie na opisaniu 20 studiów przypadku z lat 2000-2010, a najważniejsze z nich przedstawi podczas wykładu w jeleniogórskim BWA. Na konkretnych przykładach omówione zostaną rozmaite strategie kuratorów, krytyków i artystów wobec instytucji – od tych nastawionych na ich budowanie czy reformowanie, poprzez takie, które testują wyporność systemu i wytrzymałość instytucjonalnych ram, aż po te zupełnie wrogie wobec oficjalnych przestrzeni sztuki.
Książka, napisana z perspektywy kuratorki od lat pracującej we wrocławskim BWA, powstała z osobistej potrzeby uzyskania odpowiedzi na mnożące się pytania. Z materiałów gromadzonych na przestrzeni kilku lat wyłania się panorama wciąż mało przebadanego na polskim gruncie zjawiska, panorama, którą można a nawet należy rewidować i uzupełniać.
Wykład będzie szkicowo przedstawiał najważniejsze założenia i wnioski płynące z książki, zilustrowane najistotniejszymi, wybranymi studiami przypadku – od prześmiewczych działań słynnej grupy Azorro, po mniej znaną akcję uwięzienia widzów w jednej z wrocławskich galerii przez malarkę Izabelę Chamczyk, a także teksty publikowane przez „Raser” i „Obieg”. Wykład zostanie wzbogacony o podsumowanie najnowszych badań Patrycji Sikory dotyczących strategii artystów wobec publicznych kolekcji sztuki z lat 2006-2015 i ich omówienie na przykładzie działań Romana Dziadkiewicza wobec kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wstęp wolny

Wykład wchodzi w skład projektu Sztuka i obraz.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Jelenia Góra.
Patronat medialny: Format, NJ24, Nowiny Jeleniogórskie, Odra.