Poszukujemy pracownika!

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze zatrudni pracownika na stanowisku:
„ kierownik działu wystaw”
od 01 marca 2018 roku

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe z dziedziny sztuk plastycznych, historii sztuki, kulturoznawstwa
2. Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w instytucjach kultury lub związanego z działalnością kulturalną
3. Doświadczenie przy realizacji projektów artystycznych lub imprez kulturalnych
4. Umiejętność i łatwość komunikowania się i przekazywania wiedzy.
5. Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym programów graficznych oraz sprzętu multimedialnego różnego rodzaju.
6. Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury w tym przepisów prawnych
7. Zdolności organizacyjne i menadżerskie, pozwalające na zarządzanie zespołem ludzkim
8. Doświadczenie w pracy przy realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych – fundusze unijne, środki budżetu państwa
9. Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Oferta powinna zawierać:
1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV)
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne świadczące o posiadanych kompetencjach.

Wymagane dokumenty prosimy złożyć osobiście w sekretariacie BWA
przy ul. Długiej 1 lub przesłać mailem na adres:
bwa@jeleniagora.pl
do dnia 15 lutego 2018r