ROTARY dla BWA

Dziś, kiedy w niepewności wszyscy oczekujemy lepszych dni i powrotu Świata do zdrowia, Rotarianie przekazali nam maseczki.

Serdecznie dziękujemy Członkom 

ROTARY CLUB KARPACZ-KARKONOSZE 

za wrażliwość i pamięć oraz tak potrzebną teraz pomoc.

Dbajmy o siebie. 

Załoga BWA w Jeleniej Górze.

/

Today, when we are all waiting with uncertainty fot the better days, waiting for the World to get well, the Rotarians team gifted us masks.

Thanks to the Members of
ROTARY CLUB KARPACZ-KARKONOSZE
for your sensitivity, memory and help that is needed so much now.

Let’s take care of ourselves.
BWA team in Jelenia Góra.

/

Rotary International
Rotary Polska, Dystrykt 2231
Rowerowe Karkonosze
Renault Dzięciołowski
Piotr Paczóski

http://www.rotaryclub.com.pl/index.php