Silesia Art Biennale 2016

Już niebawem finał kolejnej edycji Silesia Art Biennale 2016. Projekt stanowi próbę zgłębienia fenomenu potencjału artystycznego większych miast oraz mniejszych ośrodków Dolnego Śląska. Głównym zamysłem tegorocznej edycji było ukazanie inicjatyw i praktyk z zakresu sztuki nagromadzonych na terenie Dolnego Śląska. Część artystyczna objęła wizualną i audialną dokumentację działalności twórców tu mieszkających. W ramach projektu odbyły się cztery wyjazdy plenerowe, których rezultaty zostaną zaprezentowane na wystawie i sympozjum.

Ekspozycja w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” (17.11 – 23.12.2016) zawierać będzie ok. 90 portretów artystów, materiały filmowe ukazujące ich działalność, reportaż o badaniach i pracach dokumentacyjnych oraz indywidualne mini-prezentacje obejmujące m.in. fotografie pracowni i dzieł. Podczas sympozjum w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (18.11.2016) przedstawione zostaną refleksje na temat praktyk i tradycji związanych z manifestacjami estetycznymi i ekspresjami artystycznymi na Dolnym Śląsku.

Więcej informacji:

Strona OKiS – szczegółowe informacje i program SAB

Fanpage SAB

plakat-silesia-art-biennale-2016