Sudek, Drtikol, Funke. Historia czeskiej fotografii

9 sierpnia – 29 września 2019 r.

Zaprezentujemy polskim odbiorcom przekrojową wystawę czeskiej fotografii. Będzie to wybór z jednej z największych kolekcji prywatnych fotografii w Czechach – PPF Art w Pradze. Wystawa pozwoli prześledzić historię fotografii czeskiej od najstarszych dziewiętnastowiecznych ujęć architektury, poprzez walor piktorialny w fotografii aż do współczesnych obrazów eksperymentalnych. Ważnym wątkiem tej prezentacji jest zwrócenie uwagi na rozwój prądów awangardowych w latach dwudziestych i trzydziestych: będzie można obejrzeć fotografie konstruktywistyczne, surrealistyczne i abstrakcyjne takich twórców jak Bêla Kolářová, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler.
W zestawie prezentowanych prac nie zabraknie najważniejszego fotografa czeskiego – Josefa Sudka. Na wystawie zobaczymy 21 jego fotografii z różnych cykli: widoki z okna pracowni, fotografie z cyklu “Ogród Rothmayera”, “Wspomnienia”, “Szklane labirynty”, jedna fotografia z cyklu “Św. Wit” fotografie drzew oraz martwych natur i panoramy.
Wśród fotografii kobiecego aktu wyróżnia się zestaw Františka Drtikola z lat trzydziestych oraz estetyzujące ujęcia z lat dziewięćdziesiątych Tono Stano. Zwracają uwagę również współczesne inscenizowane portrety wykonane z najwyższą dbałśscią o jakość techniczną ręcznie kopiowanych odbitek Vacláva Jiráska jak też portrety Ivana Pinkavy.
Wystawa będzie prawdziwą ucztą dla wszystkich miłośników fotografii ponieważ daje możliwość spojrzenia na historię fotografii całościowo jak i poprzez twórczość poszczególnych autorów. Pokaże, że sztuka jest wartością niezależną, która rozwija się w podobny sposób we wszystkich krajach świata.

Wystawa “Sudek, Funke, Drtikol” jest częścią projektu “Energea”.
Organizator projektu: Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze. Dyrektorka: Luiza Laskowska.
Partner: Oblastní galerie Liberec. Dyrektor: Jan Randáček.
Projekt “Energea” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz Miasta Jelenia Góra.