CHWILE fotografie z powiatu Aachen

27.10.06-23.11.06Philip
GrafPhilip
GrafVerena
GüntherVerena
GüntherWinfried
KockWinfried
KockPeter
StollenwerkPeter
Stollenwerk


Wystawa zorganizowana w ramach współpracy Powiatu Jeleniogórskiego
z Powiatem Aachen