WYSTAWY

 

Spis od 1976

Wystawy 2001

wystawy tegoroczne

 

10-11.2001

zapowiedzi

ŚLADAMI PAMIĘCI

Jan Korpal

1916 - 1977

 

Jan Korpal urodził się 18 września 1916r. w Boguminie. Z wykształcenia i powołania artysta fotograf. Fotografią zajmował się od 1936 roku prowadząc atelier fotograficzne w Gdyni. Wysiedlony w czasie okupacji przeniósł się do Chrzanowa, gdzie w swoim zakładzie fotograficznym w oparciu o mistrzowskie umiejętności, wykonywał zdjęcia do tajnych dokumentów. Uratował w ten sposób życie wielu Polaków i wspierał ruch oporu. Z jego fotografiami w dokumentach ukrywali się alianccy lotnicy.

Trwały związek Jana Korpala z Karkonoszami rozpoczął się od momentu, gdy na miejsce pracy i życia wybrał w roku 1945 miasteczko górskie - Szklarską Porębę. Artysta zakotwiczył się w nim na całe życie. Od 1945 do 1954 roku prowadził atelier fotograficzne jako mistrz portretu. Mieszkał przy ul. Kilińskiego. Jego zamiłowania artystyczne związane były głównie z umiłowaniem przyrody i ziemią rodzinną [...].

Pokazywał piękno form natury w śmiałych zbliżeniach, jak i kunsztownie wyważonych, o pełnej skali tonalnej kompozycjach krajobrazowych [...]. W jego atelier fotografia zaczęła pełnić rolę nie tylko użytkową, ale i spełniała swe posłanie jako dzieło artystyczne - dzieło sztuki. Kształtowała świadomość i gusty. Uwrażliwiała człowieka na piękno.[...] Swoją sztuką Jan Korpal przyczynił się do wyeksponowania piękna miejscowości, w której w latach 1945 -1947 spełniał rolę pionierską w dziedzinie kultury.

Debiutował w 1949 roku na Festiwalu Sztuk Plastycznych w Sopocie. W roku 1950 został członkiem wrocławskiego PTF - u, a od roku 1951 wszedł w poczet członków Związku Polskich Artystów Fotografików. Prowadził działalność artystyczną i wydawniczą. Serie fotogramów zlecało mu wiele wydawnictw krajowych. Wkrótce popularność jego rozszerzyła się na cały kraj. Artysta stał się niestrudzonym popularyzatorem krajobrazu rodzimego, piękna architektury i jej zabytków. Brał udział w licznych krajowych wystawach, zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Fotografie jego wystawiane były również we Włoszech, Danii, Brazylii, Meksyku, USA, Niemczech, Rosji, Chinach, Japonii i w Afryce. W swoich wystawianych pracach - obrazach fotograficznych mówił przede wszystkim o pięknie Karkonoszy. Był laureatem wielu wystaw i konkursów. Jego fotografie stawały się honorowymi zakupami Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1967 roku „Federation Internationale de l’art Photographique” z siedzibą w Brnie (Szwajcaria) przyjęło go w poczet swych członków i przyznało mu tytuł „Artiste FIAP” (AFIAP). Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowała fotografia barwna, w której znalazł możliwości pełniejszego wypowiadania się w ciągle zmieniającym się krajobrazie górskim.

Zmarł 29 sierpnia 1977 roku w pełni sił twórczych. Całe swoje życie poświęcił fotografii. Pełen planów i nadziei na przyszłość przygotowywał w roku 1977 zestaw najnowszych fotografii do wydania albumu pt. „Piękno Karkonoszy”. Pragnął w tym albumie ofiarować człowiekowi przeżycia artystyczne - to co widział i czuł.

Został pochowany na cmentarzu w Szklarskiej Porębie.

Opracowano na podstawie tekstu Janiny Korpalowej

Ważniejsze wystawy:

1947 - Festiwal sztuki, Sopot

1963 - "Karkonosze" KMPiK, Wrocław

1988 - Karkonosze - Jan Korpal, wystawa towarzysząca V Biennale Fotografii Górskiej, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra

1999-2000 - Wspaniały Krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, Jelenia Góra - Wrocław - Berlin - Ratingen - Hösel - Görlitz

Nagrody:

III Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na XII Wystawie Ogólnopolskiej ZPAF

Bibliografia:

Polska w Fotografii Artystycznej ze wstępem Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1974

Fotografia we Wrocławiu 1945-1997, ZPAF Okręg Dolnośląski, Wrocław 1997

Wspaniały Krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku. Katalog wystawy, Berlin - Jelenia Góra 1999

Antologia Fotografii Polskiej 1839-1989 w opracowaniu Jerzego Lewczyńskiego, Bielsko-Biała

Od 1983 r. w domu Jana Korpala przy ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie istnieje Galeria Fotografii Jana Korpala ze stałą ekspozycją jego prac, prowadzona przez żonę i syna.


   

Finasowane przez Unię Europejską w ramach programu PHARE

Historia Sklepik Artyści euroregionu Wystawy Edukacja Informacje

design: Karkonosze.com