WYSTAWY

 

Spis od 1976

Wystawy 2001

wystawy tegoroczne

 

10-11.2001

zapowiedzi

ŚLADAMI PAMIĘCI

Marian Szymanik

1935 - 1983

 

Urodził się 29 kwietnia 1935 r. w Grodźcu koło Będzina w rodzinie robotniczej. Ojca stracił bardzo wcześnie w czasie wojny. Wychowała go matka. Od najmłodszych lat zdradzał talent artystyczny, matka wysłała go więc do Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem - słynnego Liceum Kenara. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Rzeźby. Dyplom uzyskał w 1963r.

Po studiach już od 1963r. rozpoczął pracę w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach Śląskich jako nauczyciel rysunku, rzeźby i snycerstwa. W tym czasie dużo pracował społecznie z młodzieżą na rzecz upiększania miasta Cieplic i okolic. Przy jego udziale wykonano dekoracje Liczyrzepy na uroczystość pochodów 1- Majowych w latach 60-tych. Z jego inicjatywy i przy jego udziale w Szklarskiej Porębie i Jakuszycach odbywały się imprezy rzeźbienia w śniegu uświetniające zawody sportowe. Także park cieplicki ozdabiany był rzeźbami, które artysta wykonywał z młodzieżą. Miał bardzo dobry kontakt z uczniami i był przez nich lubiany. Dowodami na to było wyróżnianie go naręczami kwiatów z okazji np. Dnia Nauczyciela czy innych okazjonalnych świąt.

Do jego największych osiągnięć artystycznych należy rzeźba - pomnik "Miecze Piastowskie", które zdobią wejście do parku od strony hotelu "Cieplice". Pod wspomnianym pomnikiem - rzeźbą odbywały się coroczne uroczystości z udziałem wojska i mieszkańców z okazji rocznic wybuchu II Wojny Światowej. Artysta bardzo to sobie cenił. Był człowiekiem bardzo skromnym, cieszącym się uznaniem ówczesnych władz i zwykłych ludzi. Otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia m. in. nagrodę Ministra Obrony Narodowej w 1968r. za wspomniane "Miecze Piastowskie".

W latach 70 - tych ciężka choroba zahamowała jego działalność artystyczną, eliminując go z dalszego życia twórczego. Ale dzięki swej pracy twórczej pozostał w życzliwej pamięci wielu ludzi.

Zajmował się malarstwem, rzeźbą w drewnie oraz intarsją. Był artystycznym opiekunem młodych rzeźbiarzy skupionych w grupie „Synteza”, których przestrzenne obiekty były w swoim czasie integralnie związane z obrazem miasta. Mieszkał przy ul. XX-lecia 9/6 w Jeleniej Górze.

Zmarł tragicznie, 16 listopada 1983r. Został pochowany na starym cmentarzu w Jeleniej Górze - Cieplicach.

opracowano na podstawie noty spisanej przez Janinę Szymanikową

Ważniejsze wystawy:

1964 - Człowiek i Praca w Polsce Ludowej, Warszawa

1966 - Ogólnopolska Wystawa Rzeźby Młodych, Kraków

1967 - Rękodzieło i Sztuka - Muzeum Regionalne, Jelenia Góra

1969 - Wystawa indywidualna - Muzeum Zagłębia, Będzin

1974 - Wystawa Prac Artystów Plastyków Ziemi Jeleniogórskiej, Jelenia Góra

Ważniejsze realizacje:

- Pomnik Martyrologii i Chwały Oręża Polskiego „Miecze Modrzewiowe”, Jelenia Góra-Cieplice - 1967r.

- Obelisk filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen, Jelenia Góra-Cieplice - 1967r.

- Rzeźba Karkonosza przed hotelem Cieplice, Jelenia Góra-Cieplice

- Płaskorzeźba Marcelego Nowotki w Technikum Budowlanym w Jeleniej Górze

- Wnętrze holu willi w Jeleniej Górze-Cieplicach (dawna ul. 1Maja 94 a) rzeźbione w drewnie modrzewiowym

- Kinkiety w Motelu „Relaks” w Szklarskiej Porębie

- Kinkiety w Kawiarni PTTK w Szklarskiej Porębie

- Rzeźba herbu Cieplic przed wejściem do parku w Jeleniej Górze-Cieplicach - 1967

- Znicz-rzeźba Światowida w Szklarskiej Porębie - 1970 - z okazji IV Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej

- 23 rzeźby przekazane w 1966 r. miastu Skopie w Jugosławii oraz liczne projekty rzeźby użytkowej dla potrzeb Warsztatów Szkoły Rzemiosł Artystycznych

Nagrody i odznaczenia:

- Nagroda I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej - 1973 r.

- Złota Odznaka za realizację czynów społecznych na Dolnym Śląsku - 1968r.

- Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska” - 1973r.

- Honorowy Medal „Zasłużonemu dla Cieplic Śl. Zdroju” - 1973r.

Prace w zbiorach:

BWA w Jeleniej Górze, w mieście Skopie w Jugosławii, w Szwecji oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.


   

Finasowane przez Unię Europejską w ramach programu PHARE

Historia Sklepik Artyści euroregionu Wystawy Edukacja Informacje

design: Karkonosze.com