WYSTAWY

 

Spis od 1976

Wystawy 2002

wystawy tegoroczne

 

16.08.02 - 16.09.02

zapowiedzi

"Tworzywo - przestrzeń/przedmiot - narracja"

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Urodzony 20 wrzeƛnia 1976 w Pabianicach.
W 1996 ukoƄczyƂ PaƄstwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. S. WyspiaƄskiego w ZduƄskiej Woli.
W latach 1996 - 2001 studia na Akademii Sztuk Pięknych im. WƂ. StrzemiƄskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. A. MaƄczak i w Pracowni Malarstwa prof. M. Czajkowskiego oraz w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. S. Ɓabęckiego na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Ɓodzi.
Dyplom w 2001, w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. A. MaƄczak oraz w Pracowni Malarstwa prof. M. Czajkowskiego.   

Finasowane przez Uniê Europejsk± w ramach programu PHARE

Historia Sklepik Arty¶ci euroregionu Wystawy Edukacja Informacje