WYSTAWY

 

Spis od 1976

Wystawy 2003

wystawy tegoroczne

 

21.11.2003 - 10.12.2003

zapowiedzi

ARTY¦CI POWIATU AACHEN
- malarstwo, fotografia, rze¼ba, obiekty

Karin Koch

Urodzi³a siê w Nievenheim, mieszka w Belgii, zajmuje siê malarstwem.

Wystawy indywidualne mia³a w Kaarst, 1985, Köln, Düsseldorf, 1985, Bologna (W³ochy), 1986, Rödingen, 1987, Aachen, Düren, 1988, Düren 1989 - 1990, Köln 1996.

Jej prace wystawiane by³y w: München, Dresden, Leipzig, Atlanta (USA).


   

Finasowane przez Uniê Europejsk± w ramach programu PHARE

Historia Sklepik Arty¶ci euroregionu Wystawy Edukacja Informacje