WYSTAWY

 

Spis od 1976

Wystawy 2005

wystawy tegoroczne

 

6.05.2005 - 4.06.2005

 

URSZULA BROLL - Malarstwo

Urszula Broll i Grupa St - 53 Janusz Zagrodzki

 


KALENDARIUM


Urszula Broll

ur. w 1930 roku w Katowicach w rodzinie ze śląskim rodowodem, gdzie obecne były wpływy polskie i niemieckie. Ojciec Jan Broll pochodził z polskojęzycznej rodziny z Zabrza. Matka - Katarzyna Loch, urodzona w Berlinie, z niemieckojęzycznej rodziny śląskiej.

1937

Urszula rozpoczyna naukę w polskiej szkole w Katowicach.

1939

Wybuch wojny i trudna sytuacja rodzinna powoduje, iż matka wysyła ją do rodziny we Wrocławiu, gdzie podejmuje naukę w szkole niemieckiej.

1941

Wraca do Katowic.

1945

Kontynuuje naukę w polskiej szkole w Katowicach.

1949

Zdaje maturę w żeńskim liceum przy ul. 3 Maja w Katowicach.

Humanistyczny profil szkoły i sprecyzowany obszar zainteresowań pozwalają jej na świadomy wybór studiów. Jest to krakowska ASP - Oddział w Katowicach, kierunek - grafika propagandowa, plakat.

Pomyślnie zdaje egzaminy i rozpoczyna studia w roku akademickim 1949/1950.

Jej nauczycielami byli: prof. Leon Dołżycki ( kapista) - malarstwo, prof. Bogusław Górecki - plakat, prof. Aleksander Rak - grafika artystyczna i rysunek. Program studiów i aura tamtych czasów nie sprzyjały swobodnej twórczości. Rozmaite ograniczenia młoda artystka przyjmowała niechętnie, z czasem z wyraźnym sprzeciwem, jednocześnie poszukując własnych ścieżek rozwoju artystycznego.

".... miałam być relegowana z uczelni. Pewnego dnia zostałam wezwana do gabinetu dziekana Leona Dołżyckiego. Szeptem poinformował mnie, że nagana której mi udzieli, została wymuszona przez wykładającego historię sztuki (pod kątem marksizmu - leninizmu, pana Grolla,) partyjnego politruka. Przypadkowo zobaczył on mój obraz "Portret Ślązaczki". Dopatrzył się w nim zamiast koloru lokalnego śladów formalistycznych kolorów. (Zdradzało to moją przynależność do zgniłej kultury Zachodu.) Prof. Dołżycki prosił mnie abym się nie wychylała, bo sytuacja jest trudna. Poradził mi abym kolorowo malowała prywatnie.

Kiedy po latach zobaczyłam ten obraz aż trudno było uwierzyć, że określono go jako "kolorowy"...... Taka była ówczesna rzeczywistość"1

Niezgoda na tę rzeczywistość objawiała się także w poszukiwaniu kontaktów z osobami myślącymi podobnie. Niemal na początku studiów Urszula zaprzyjaźniła się z Klaudiuszem Jędrusikiem, studiującym dwa lata wyżej, i osobami z jego roku:

" Klaudiusz, Świerzy, Napieralski i Sylwester Wieczorek, swoim stylem ubierania się - chodzili w kapeluszach - a także z gitarą i winem, próbowali wsączyć leciutkie opary zgniłego zachodniego formalizmu w śmiertelną powagę realizmu socjalistycznego. I choć dawki były delikatne, czułam się nimi oszołomiona i jakby przeniesiona w inny wymiar"2

1951 - 1952

W tym okresie, poprzez Katarzynę Schiele, Urszula Broll poznała Konrada Swinarskiego. Późniejszy wybitny kreator teatru, pochodzący ze Śląska,

studiował w Łodzi u Władysława Strzemińskiego. Potencjał intelektualny i Świnarskiego i jego przywiązanie do Śląska zbliżyło oboje artystów. Poprzez Broll Świnarski poznał jej przyjaciół i udostępnił im fragmenty "Teorii widzenia" Strzemińskiego. To dzieło inspirowało ich i pobudzało do wnikliwego studiowania rozwoju sztuki, języka wizualnego a także praktycznego wcielania zawartych tam idei.

sierpień 1953

Broll uczestniczy w pierwszej wystawie grupy - wspólnie z Z. Bilińskim, K. Jedrusikiem, W. Napieralskim, T. Ślimakowskim, Z. Stankiem, W. Świerzym, K. Swinarskim, S. Wieczorkiem - w domu Sylwestra Wieczorka w Bradzie. Wystawa doprowadziła do uformowania się St - 53, do której nie weszli: Świerzy, Napieralski, Wieczorek. Z inspiracji Swinarskiego, który widział sens w poszerzeniu grupy o poetów, dziennikarzy, architektów, nieco później do grupy dołączyli: Krystyna Broll, Irena Bąk, Stefan Gaida, Hilary Krzysztofiak, Mara Obrembianka.

czerwiec 1954

Druga nieoficjalna wystawa grupy w tym samym składzie, w mieszkaniu Mary Obremby przy ul. Warszawskiej w Katowicach. Na tę wystawę przywiezione zostały rysunki Strzemińskiego z Łodzi, po które pojechali: Urszula Broll, Krystyna Broll, Stefan Gaida, Klaudiusz Jędrusik. Artyści z Katowic spotkali się z uczniami Strzemińskiego: Lechem Kunką, Stefanem Krygierem, Stanisławem Fijałkowskim.

1955

Urszula Broll kończy studia z wyróżnieniem.

Intensywnie uczestniczy w pracach grupy, do której dołącza dziennikarz Andrzej Wydrzyński, a także łódzcy artyści Lech Kunka i Stefan Krygier.

1956

maj

Pierwsza oficjalna wystawa Grupy "St - 53". Wystawę pokazano w Klubie Pracy Twórczej, przy ul. Warszawskiej 37 w Stalinogrodzie. Uczestniczyli w niej: Irena Bąk, Urszula Broll, Stefan Gaida, Stefan Krygier, Lech Kunka, Zdzisław Stanek, Tadeusz Ślimakowski, Mara Obremba. Została ona poprzedzona dwudniowym spotkaniem grupy w domu Urszuli Broll przy ul. Klonowej. Na spotkanie z Łodzi przyjechali Kunka i Krygier, a z Warszawy Bożena Kowalska. "Wystawa w roku 1956 była - jak mówi Broll - jakby wyjściem z podziemia w świat jeszcze nie całkiem przyjazny, ale już chwiejący się w swojej dotychczasowej wrogości"3

Po otwarciu wystawy przyjechali na spotkanie z Grupą ( które trwało kilka dni): Julian Przyboś, Tadeusz Kantor i Andrzej Wajda.

lipiec

Po raz pierwszy Grupa pokazuje swoje prace poza Katowicami - w krakowskim Pałacu Sztuki przy Pl. Szczepańskim.

grudzień

Odbywa się warszawska wystawa St - 53 w Galerii Krzywe Koło.

Tę prezentację Julian Przyboś skomentował: ".... Katowiczanie natomiast mają ambicję połączoną ze skromnością i chęcią sumiennego opanowania nowych sposobów kształtowania i zestroju kolorów, sposobów nowoczesnych. Oni obok niewielu młodych ludzi w Polsce pracują nad przyswojeniem sobie zdobyczy europejskiej sztuki XX wieku"4

1957

styczeń-luty

Poznańska wystawa trzech głównych grup twórczych: St -53, Grupy R-55, Grupy - 55, podsumowująca ich dokonania. Ekspozycja odbyła się jednocześnie w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych, Związku Polskich Artystów Plastyków, Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Poznaniu.

St- 53 reprezentowali: Irena Bąk, Urszula Broll, Stefan Gaida, Mara Obremba, Zdzisław Stanek, Tadeusz Ślimakowski.

marzec

Przeniesienie wystawy do Szczecina, gdzie była eksponowana w Biurze Wystaw Artystycznych.

kwiecień

Wystawa St-53 w Katowicach.(Irena Bąk, Urszula Broll, Stefan Gaida, Mara Obremba, Zdzisław Stanek, Tadeusz Ślimakowski ).

Miejscem wystawy było Centralne Biuro Wystaw Artystycznych - Związek Polskich Artystów Plastyków.

październik- listopad

Urszula Broll uczestniczy w 2 Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jej zestaw prac zawiera cykl "Pejzaże".

Oprócz niej, z St- 53, w wystawie uczestniczą Zdzisław Stanek i Tadeusz Ślimakowski.

"Wystawa obejmuje malarstwo, rzeźbę i plastykę przestrzenną, a także przykłady eksperymentalnych poszukiwań w zakresie fotografii oraz projekcji filmowej i innej. Eksponowane są wyłącznie prace z ostatnich dwóch lat. Przyjęte kryteria doboru obejmują wszystkie aktualnie istniejące w polskiej plastyce nowoczesne kierunki poszukiwań, od czystej abstrakcji geometrycznej, poprzez abstrakcje niegeometryczną i struktury niefiguratywne oparte na współczynniku przypadkowości, aż po sztukę figuratywną operującą środkami rozwiniętej plastycznej metafory"5

1958

Urszula Broll zawiera związek małżeński z Andrzejem Urbanowiczem, którego poznała w 1956 roku na wystawie Grupy w Katowicach. Świadkami ślubu byli: Krystyna Broll ( siostra artystki)- poetka i Józef Szajna, młody scenograf z Teatru Ludowego w Nowej Hucie.

Małżeństwo zamieszkuje, na krótko, w domu rodzinnym Urszuli przy ul. Klonowej. Niebawem przenoszą się do pracowni przy ul. Piastowskiej.

1959

marzec / kwiecień

Artystka wystawia swoje obrazy w Galerii Krzywe Koło w Warszawie

(równocześnie z Marą Obrembą).

Pokazuje obrazy olejne z cyklu "Przekształcenia".

wrzesień

Uczestniczy w 3 Wystawie Sztuki Nowoczesnej w warszawskiej Zachęcie.

1961

wrzesień- październik

Wystawa indywidualna w Sztokholmie ( Svea - Galleriet, Sveavagen 41), gdzie artystka pokazuje 15 prac olejnych wcześniej prezentowanych w Galerii Krzywe Koło.

1962

Wystawa Malarstwa "XV - lecia PRL" w Warszawie.

1963

marzec-kwiecień

W Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach odbywa się indywidualna wystawa Urszuli Broll, na której artystka pokazuje 19 obrazów olejnych z cyklu "Alikwoty". Jak napisał Alfred Ligocki: " Obrazy jej odzwierciedlają jakieś skupione obcowanie z urodą wizualną, a zwłaszcza kolorystyczną pozornie niekształtnej i brzydkiej materii i rzucają na nią światło emocji i poezji"6

maj

Galeria Grupy Krakowskiej Krzysztofory w Krakowie organizuje wystawę malarstwa Urszuli Broll ( równocześnie z wystawą Jerzego Kałuckiego).

wrzesień

Urszula Broll i Andrzej Urbanowicz uczestniczą w I Międzynarodowym Studium Pleneru Koszalińskiego w Osiekach. Byli tam Węgrzy, Czesi i Polacy. Artystka wspomina go następująco: "Pamiętam Mariana Bogusza i Kajetana Sosnowskiego, państwa Boguckich, Janusza i Marię, Hilarego Krzysztofiaka i Zbyszka Makowskiego, którego prace najbardziej mnie poruszyły (...) Jemu zaś podobało się moje jak to określił "artystyczne" nazwisko. Nastrój był ustawicznie euforyczny z dużą domieszką czadu. Wieczorem w sali prawie co wieczór tańczyliśmy, wschodził rock i wprowadziłam tam swój styl - po prostu tańczyłam sama, tak jak to się dzieje dzisiaj na disco. Boguccy powiedzieli mi na końcu, że przychodzili zawsze by mi się przyglądać.(...)7

Urszula Broll uczestniczy także w II Plenerze w Osiekach, w 1964 roku.

1965

Na świat przychodzi syn Urszuli i Andrzeja Urbanowiczów - Roger, którego obecność, w sposób naturalny, zmniejsza aktywność artystyczną Urszuli.

1967

grudzień

W pracowni Broll i Urbanowicza powstaje grupa Oneiron, jako wynik spotkań pięciorga przyjaciół o zbliżonych zainteresowaniach i postawach. Są nimi: Antoni Halor, Zygmunt Stuchlik, Henryk Waniek i Urbanowiczowie. Początkiem jest wpis z 23 grudnia w Tajnej Kronice Grupy Pięciu Osób.

Oneiron był kręgiem dyskusyjnym dotykającym problemów filozofii, psychologii, sztuki, miejscem poszukiwań i doświadczeń duchowych. Było to swoiste studio eksperymentów wizualnych i mentalnych, otwarte na odkrywanie mechanizmów osobowościowych, istoty marzeń sennych. Fascynacje wiedzą tajemną kierowały ich ku magii i alchemii. Ich uwagę skupiała filozofia i religia Dalekiego Wschodu.

Broll, pierwotnie pod wrażeniem psychologii C.G. Junga, poszukiwała plastycznych przełożeń własnej świadomości i odmienności w postrzeganiu świata zewnętrznego. Jej zainteresowania wkraczają na tereny sztuki o wymiarze duchowym.

Aktywność grupy trwała do 1971 roku

1970

kwiecień

W Galerii Współczesnej Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki "Ruch"( Plac Zwycięstwa 9) w Warszawie odbywa wystawa malarstwa Broll.

Artystka pokazuje akwarele, "w których szczególnego rodzaju "magiczna" geometria wiąże się z formami o charakterze symbolicznym i przedmiotowym.... Są świadectwem działania dojrzałej i żywej indywidualności"8 jak w katalogu napisał Janusz Bogucki. Oddzielną częścią wystawy była prezentacja grupy Oneiron.

1970

czerwiec - lipiec

Indywidualna wystawa w BWA Katowice gdzie artystka pokazuje malarstwo i rysunki z lat 1967 - 1970.W katalogu wystawy zamieszczono tekst Andrzeja Urbanowicza pt. "Komu wolno malować", który wzbudził nieco kontrowersji.

1971

kwiecień

"6 Salon Marcowy 71" - Zakopane, Salon wystawowy BWA (ul.Krupówki 41).

Ideą Salonu, którego komisarzem był Tadeusz Brzozowski, było pokazanie realizmu fantastycznego, mocno akcentowanego w sztuce ówczesnej. Udział w wystawie wzięli: Z. Beksiński, H. Waniek, J. Dobkowski,A. Urbanowicz, A. Wiśniewski, N. Skupniewicz, E. Narkiewicz. a w Galerii Pegaz ( w Domu Turysty) - wystawa indywidualna Urszuli Broll złożona z 34 prac: akwarel geometrycznych, obrazów olejnych i rysunków piórkiem..

maj

Artystka bierze udział w wystawie "Marzenia, fantasmagorie, rojenia" w galerii "Pryzmat" w Krakowie. Komisarzem wystawy był Jacek Waltoś, który pod pseudonimem J. Buszyński pisze o wystawie następujaco: "Wystawa mogłaby nazywać się różnie: wizje, przeczucia, kaprysy, Nie była bowiem to prezentacja określonej grupy artystycznej, ani programowy wybór jednej z postaci sztuki fantastycznej lecz wskazanie rysującej się w dzisiejszej plastyce polskiej tendencji. Dalej autor omawiając uczestników wystawy pisze iż:" w tej chwili najbardziej kompetentni u nas znawcy sztuki fantastycznej, psychodelicznej i wszelkiej wiedzy tajemnej to: Urszula Broll, Andrzej Urbanowicz, Henryk Waniek"9 wskazywała tendencje współczesnej plastyki, a szczególnie eksponowała nurt metaforyczny.

wrzesień

Zielonogórskie Złote Grono 71 prezentuje, w siedzibie BWA, problemową wystawę "Nowe zjawiska w sztuce polskiej w latach 1960 - 1970" Autorzy wystawy: Zbigniew Dłubak i Janusz Bogucki zaprosili do niej Urszulę i Andrzeja Urbanowiczów, którzy dopełniali "niezwykle bogato i rozmaicie manifestującą się nową figurację"10.

1972

"Ars Aquae" - Ogólnopolska Wystawa Akwareli i Gwaszy w Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach. Urszula Broll pokazuje tam swoje akwarele.

Uczestniczy także w kolejnej edycji wystawy w 1976 r.

1973

wrzesień - październik

Wystawa indywidualna w Galerii "Propozycje" w Opolu

listopad/ grudzień

Wystawa malarstwa w Galerii "Katowice" w Katowicach ( ul. Warszawska 37), na której autorka przedstawia 20 prac (akwarela-gwasz).O artystce Jarosław Markiewicz pisze, że "osiągnęła głębię spontanicznej manifestacji symbolu"11.

Zainteresowania Broll i Urbanowicza kierują się w stronę buddyzmu. Ich pracownia staje się miejscem powstania pierwszej grupy buddyjskiej w Polsce.

1974

kwiecień-maj

Udział w zbiorowej wystawie "Marzenia, Mity, Wtajemniczenia" w Biurze Wystaw Artystycznych w Kłodzku razem z: Z. Beksińskim, T. Brzozowskim, S. Fijałkowskim, T. Makowskim, E. Rosenstein, P. Trybalskim, A. Urbanowiczem, H. Wańkiem i innymi.

maj 1976

Wystawa Rodziny U - pt. "Obrazy z ostatnich lat" w kłodzkim Biurze Wystaw Artystycznych.

Oprócz twórczości Urszuli i Andrzeja Urbanowiczów pokazano tam także prace ich syna Rogera.

1978

Rozwód Urszuli i Andrzeja Urbanowiczów, po którym Andrzej wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.

1979

Indywidualna wystawa rysunków i akwarel w Library Gallery w Randolph, New Jersey( USA), do której komentarz W. Skrodzkiego brzmiał: "Urszula Urbanowicz jest artystką o niezwykle wyczulonej i rozwiniętej intuicji, dzięki czemu jej myślenie o świecie i o filozoficznych aspektach egzystencji człowieka osiąga niespotykaną głębię. W połączeniu z jej ogromnym talentem malarskim daje to niemal unikalny obraz twórczości, w której przez walory artystyczne wielkiej klasy ujawnia się intuicyjnie pojmowana prawda o strukturze świata i kosmosu i wpisanej w nią ludzkiej egzystencji. Jest to wielka i fascynująca sztuka, o tym charakterze, który spełnia najistotniejsze i najgłębsze potrzeby duchowe współczesnego człowieka."12

1983

Artystka opuszcza Katowice. Wyjeżdża z synem i swoim przyjacielem Henrykiem Smagaczem do Przesieki koło Jeleniej Góry. W ślad za wspólnotą buddyjską, która w Przesiece obejmuje w czasowe posiadanie Stary Młyn.

"To moje miejsce odnalezione - mówi Broll - tutaj jest inny rytm życia. Taki jaki lubię najbardziej"13

1984

październik-listopad

Pierwsza prezentacja artystki w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wystawa indywidualna w Galerii KMPiK (Pl. Ratuszowy 50) w Jeleniej Górze, na której artystka pokazuje rysunki, akwarele, olejne pejzaże z lat 1968 - 84.

W katalogu wystawy zamieszczone zostały teksty Wojciecha Skrodzkiego, Henryka Wańka i Zdzisława Beksińskiego.

1987

marzec

Wystawa indywidualna w Biurze Wystaw Artystycznych w Kłodzku, prezentująca akwarele i rysunki, o których nieco wcześniej J. Markiewicz napisał: "Jej rysunki i akwarele - niezmiernie fantazyjne, wyrafinowane i niezwykłe - obrazują jakby umysł otwarty czy zawieszony (....) Jednakże każda kompozycja Urszuli Broll osiąga zadziwiającą równowagę i wyciszenie, prowadzi do swoistego milczenia. Obrazy te niczego nie dzielą, nie wskazują na przeciwieństwa, i choć czasem składają się z czerni i bieli, osiągają jedność."14

maj-czerwiec

udział w zbiorowej wystawie pt. "Krąg" w BWA w Kłodzku, która była jedną z cyklu wystaw "Tendencje metaforyczne w polskiej sztuce współczesnej".

1988

wrzesień

Artystka uczestniczy w Prezentacjach Jeleniogórskiego Środowiska Plastycznego, w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze (ul.15 Grudnia 8).Od tej wystawy zaczyna się jej współpraca z jeleniogórskim BWA, polegająca m.in. na udziale artystki w zbiorowych wystawach środowiska pokazywanych także za granicą( Homel, Valkeakoski, Aachen, Landau, Monschau)

1989

Wystawa "Medytacja i sztuka" w Krakowie, Galeria "Kramy Dominikańskie", z udziałem U.Broll, J. Kraupe- Świderskiej, R. Kudlińskiego, T. C. Wiktora.

1994

Wystawa indywidualna zorganizowana w ramach Festiwalu Kameralistyki w Górnośląskim Centrum Kultury, gdzie autorka pokazała zestaw akwarel i rysunków.

1996

luty - czerwiec

Wspólne prezentacje U. Broll, Nyogena Nowaka, Ewy Hadydoń w Tokio i Sendai w Japonii

maj - czerwiec

Indywidualna wystawa w Galerii "Promocje" ODK w Jeleniej Górze. Broll pokazuje akwarele geometryczne i rysunki powstałe w latach 80. i 90.

październik

Wystawa "Oeuvres des peintres de Katowice des annees 1960 - 1996", La Mairie de la Ville de Saint - Etienne, na której pokazane zostały prace, 17 artystów, ze zbiorów Muzeum Historii Katowic. Broll reprezentowana była pracami z cyklu Alikwoty z 1962 r.

1997

czerwiec

Indywidualna wystawa w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze. Wybór prac z lat 1968 - 1996 obejmuje akwarele i rysunki tuszem. Wystawie towarzyszy katalog z tekstem H. Wańka. Podczas ekspozycji pokazywany jest także film biograficzny o artystce wykonany przez P. Lipińskiego i jeleniogórską TV Aval. w 1993 roku.

październik

Wystawa indywidualna / akwareli i rysunków /w Galerii na Żywo Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach.

1998

marzec

wystawa "Kurz Zen": Nyogen Nowak - zenga ( malarstwo zen),Ewa Hadydoń- mikkyoga(malarstwo ezoteryczne) Urszula Broll-Urbanowicz ( akwarela), Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha w Krakowie.( ul. M. Konopnickiej 26). W katalogu tej wystawy artystka wyjaśnia źródła swoich mistycznych akwarel.

"Początek lat sześćdziesiątych był dla mnie pod wieloma względami okresem przełomowym. Moja osobista sytuacja była trudna, a jednocześnie zetknięcie się z pierwszymi polskimi tłumaczeniami wschodnich nauk duchowych otworzyło przede mną całkowicie inną przestrzeń. wewnętrzne napięcie było duże i kiedy siadałam do malowania na papierze, pojawiały się proste formy geometryczne - koła, trójkąty, kwadraty. Nie wiedziałam o co chodzi, ani co to jest. Pozwalałam swojej intuicji wyrażać się poza kontrolą racjonalnej świadomości. Z biegiem czasu te proste układy geometryczne rozrastały się w rozbudowane struktury kolorów i kształtów, w których odnajdywałam swój własny świat.

Wielkim zaskoczeniem było dla mnie, kiedy w kilka lat później dostałam książkę z reprodukcjami hinduskiej sztuki tantrycznej. Dowiedziałam się, jak wiele poziomów, ukrytych znaczeń i żywych sił kryją w sobie formy geometryczne. Okazało się, że moja dotychczasowa intuicja mieści się w nurcie sztuki, którą uprawiali praktykujący medytacje już od tysiącleci. Odkrycie to było dla mnie bardzo inspirujące. Odnalazłam się we wspólnocie duchowej, która nie ma granic"15

maj

Zbiorowa wystawa pt. "Realność świata wizji"( towarzysząca konferencji nt. Twórczości Wiliama Blake) z udziałem: U.Broll, M. Fostowicza, H. Smagacza, A. Urbanowicza, H. Wańka w Stowarzyszeniu na Rzecz Człowieka ITON w Świdnicy.

1999

ma j- sierpień

Wystawa "Wspaniały krajobraz. Kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku". Bogata prezentacja przedwojennej i współczesnej sztuki związanej z Karkonoszami, pokazywana najpierw w Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze ( część historyczna) i BWA ( część współczesna), a później we Wrocławiu, Berlinie, Goerlitz. Razem z wystawą wydano ilustrowana książkę, w dwóch wersjach językowych, gdzie sporo miejsca poświęcono współczesnym artystom zamieszkującym Kotlinę Jeleniogórską, także U. Broll.

grudzień

"Wizjonerzy końca wieku" - zbiorowa wystawa z udziałem m.in. U. Broll, Z. Beksińskiego, J. Gaja, K. Skórczewskiego, A. Strumiłło,, J. Waltosia, H. Wańka. Komisarz wystawy I. Klisowska - Filipczuk zaprosila do niej artystów, których "wizje ukazywane za pośrednictwem ich dzieł są nasycone znaczeniami. Za wizjonerską, niekiedy psychodeliczną formą kryją się zawsze treści czytelne i proste, ale niekiedy głęboko skrywane, do których potrzebny bywa klucz wiedzy i tajemnicy bądź podobieństwo odczuć twórcy i odbiorcy"(..)."Oniryczny świat wypowiedzi tworzy krąg zainteresowań Urszuli Broll i Henryka Wańka - napisała Klisowska- (...) Mistyczne ideogramy w obrazach Broll znaczą swoją obecnością otwieranie się artystów XX wieku na szeroki nurt kultury i duchowości Wschodu"16.

Prezentację zorganizowało Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

2000

wrzesień

projekt "Wokół Wielkiej Góry" wystawa polsko-czesko-niemiecka pokazująca sztukę z terytorium przylegającego do Śnieżki z czasów przedwojennych i współczesnych. Broll pokazała na tej wystawie nowe prace - metaforyczne obrazy olejne.

2003

Zostaje zrealizowany wcześniejszy projekt pt. "Katowicki Underground Artystyczny po roku 1953", którego pomysłodawcami byli Andrzej Urbanowicz i Henryk Waniek.

październik - listopad

Monograficzna wystawa "ST - 53 Twórcy Postawy Ślady", w Muzeum Historii Katowic.

Ekspozycja obejmowała prace członków Grupy, w tym duży zestaw prac Broll. W katalogu wystawy zamieszczono 22 reprodukcje jej dzieł z lat 1953 - 1964 listopad- grudzień

Główna ekspozycja projektu "Katowicki Underground Artystyczny po roku 1953",w Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach.

Kuratorem wystawy był prof. Janusz Zagrodzki. Pokazano tam szeroki wybór prac od: Strzemińskiego, poprzez Grupę St-53, twórczość Grup Arkat i Oneiron, artystów tworzących poza grupami, twórczość z okresu stanu wojennego aż do lat ostatnich. Była to śląska panorama sztuki, funkcjonującej głównie poza oficjalnymi strukturami.

Twórczość Broll była tam szeroko reprezentowana.

2004

marzec- kwiecień

Wystawa prac na papierze artystów środowiska jeleniogórskiego pt. "Z kolekcji BWA". Na ekspozycji zestawiono dzieła ze zbiorów galerii z nowymi pracami.

Artystka pokazała nowe mandale i wcześniejsze rysunki, potwierdzające, opinię że "Urszula Broll tworzy kompozycje, których sens można odczytać podwójnie: rozszyfrowując skomplikowaną symbolikę i plastyczną grę finezyjnych konstrukcji linearnych"17

maj

V Triennale Sztuki Sacrum w Galerii Miejskiej w Częstochowie. Ekspozycja pokazana także w Sopocie, Elblągu, Legnicy, Wałbrzychu w miejskich galeriach sztuki.

październik

Wystawa pt. " Urszula Broll. Malarstwo (lata 50. i 60.)" w Galerii "Czas" w Będzinie. Pokazano tam 22 obrazy olejne będące przeglądem zainteresowań artystki w ówczesnych latach / prace kubistyczne, pejzaże przemysłowe, alikwoty, kompozycje taszystowskie/ oraz 34 akwarele / wczesne abstrakcje i geometryczne z lat 60./. W katalogu wystawy zamieszczono ilustracje 33 prac.

listopad

przeniesienie wystawy do Salonu Antykwarycznego "Nautilus" w Krakowie.

2005

kwiecień

Retrospektywna wystawa twórczości artystki, obrazująca cały jej dorobek artystyczny. Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem jeleniogórskiego i katowickiego BWA. Premiera wystawy w BWA w Jeleniej Górze.

lipiec

Prezentacja wystawy w Katowicach.

wrzesień - grudzień

przeniesienie wystawy do galerii dolnośląskich w Wałbrzychu, Legnicy i Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze.1 Urszula Broll, Uwagi do katalogu St-53, maszynopis, 2003

2 Urszula Broll, ST - 53 Nie tak było - jak było, Śląsk Nr 7(9), 1996

3 Urszula Broll, St-53 Nie tak było - jak było, Śląsk Nr 7(9), 1996

4 za A. Wydrzyńskim, Katalog wystawy St - 53, BWA Katowice 1957

5 M. Porębski, 2 Wystawa Sztuki Nowoczesnej, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, 1957 (katalog)

6 Alfred Ligocki, Katalog wystawy, BWA, Katowice,1963

7 Urszula Broll, List do Janiny Hobgarskiej z 22 grudnia 2004

8 Janusz Bogucki, katalog wystawy (Urszula Broll- Malarstwo), Warszawa, 1970

9 Jacek Buszyński, Fantasmagorie, Kultura 1971, nr 26

10 Henryka Doboszowa, Złote Grono 71, Nadodrze, nr 21(240)

11 Jarosław Markiewicz, Katalog wystawy (Urszula Broll - Malarstwo), Galeria Katowice, 1973

12 Wojciech Skrodzki(14 kwietnia 1979) maszynopis z archiwum U.Broll

13 Urszula Broll, Widoki ulotne, BWA Jelenia Góra, katalog wystawy w Monscahau, 2003

14 Jarosław Markiewicz, Wystawa Rodziny U - Obrazy z ostatnich lat, BWA Kłodzko,1976 (katalog)

15 Urszula Broll, katalog wystawy Kurz Zen, Mangga, Kraków, 1998

16 Irena Klisowska - Filipczuk, Wizjonerzy końca wieku, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, 1999, (katalog wystawy)

17 Wiesława Wierzchowska, Słownik malarzy polskich, t. 2, Arkady Warszawa, str. 22Janina HobgarskaStara Ślązaczka, 1953Martwa natura kubistyczna (brązowa), 1953 - 54.Kompozycja róşowa, (obraz dwustronny), lata 50 - te.Kompozycja, 1956Sieci, 1956Obraz strukturalny, 1959/60Alikwoty II, 1962Kompozycja, 1964Pe Zade - Kompozycja czerwona, 1966Ra II, 1969Deszcz, 1969Ah, 1990Bez tytułu, 2000


   

Finasowane przez Unię Europejską w ramach programu PHARE

HistoriaSklepikArtyści euroregionuWystawyEdukacjaInformacje

design by Karkonosze.com