MAREK LERCHER / GRAFIKA / RETROSPEKTYWA / BWA W JELENIEJ GÓRZE

MAREK LERCHER
GRAFIKA
RETROSPEKTYWA
BWA W JELENIEJ GÓRZE

“(…) Grafika Marka Lerchera to sztuka kameralnego odbioru. U źródeł jej rzemiosła znajduje się cierpliwość, wytrwałość oraz profesjonalny warsztat, który w wersji tradycyjnej, klasycznej coraz rzadziej można spotkać we współczesnym świecie. (…)”

„(…) Początkiem każdej realizacji graficznej jest rysunek, nazywany przez autora ,,ekg podświadomości”. Artysta przenosi go na płytkę linoleum i wycina w niej niemal wszystko… oprócz lapidarnie ujętego zwykle konturu.

Tym co wyróżnia grafiki jeleniogórskiego artysty jest specyficzna relacja czerni i bieli. Z pustki tła wyłania się zarys przedstawienia, którego forma ujęta jest oszczędnie, kilkoma zaledwie kreskami. Ciężaru subtelnym obrazom nadają pojedyncze kontury. Kreska artysty jest czysta, subtelna, cechuje ją zarówno liryzm ujęcia formy jak też zdecydowanie w tematyce ekspresyjnej. Natomiast biel tła pełni w tych grafikach ważną rolę: jest esencją, światłem i przestrzenią obrazów (…).”

Joanna Mielech, fragm. tekstu do katalogu wystawy.

Na zdjęciach: Marek Lercher w jeleniogórskiej BWA oraz Goście.

#mareklercher
Miasto Jelenia Góra
Ultima Auto
Karkonoska Informacja Turystyczna