Gorzki to chleb jest polskość – KATALOG BEZPŁATNY

Katalog wystawy, która odbyła się w BWA w terminie 24.09 – 15.11.2014. Artyści zaproszeni do wystawy:
Adam Adach, Hubert Czerepok, Monika Drożyńska, Wojciech Duda, Paweł Hajncel, Paweł Jarodzki, Grzegorz Klaman,Jerzy Kosałka, Tomasz Kozak, Kamil Kuskowski, Karolina Mełnicka, Anna Molska, Dorota Podlaska, Aleka Polis, Marek Sobczyk, Zbigniew Szumski, Ewa Świdzińska, Przemysław Truściński, Antek Wajda i Marek Wasilewski.

W katalogu znajdują się  teksty Agaty Araszkiewicz (“Senny wir, czyli polonica”), MIchała Zadary (“Piosenki o ładzie i odpowiedzialności”), Jolanty Ciesielskiej (“Polaków rozmowy o patriotyzmie”), Izabeli Kowalczyk (“Dwa patriotyzmy, dwie tradycje”), tekst kuratorski Janiny Hobgarskiej oraz biogramy i reprodukcje prac wszystkich biorących udział w wystawie artystów.

Katalog jest dwujęzyczny, wszystkie teksty przetłumaczone są na język angielski.

Katalog bezpłatny

126 stron. Format 27 x 21,5 cm.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Jelenia Góra.

Patroni medialni: Czas Kultury, NJ24, Nowiny Jeleniogórskie, Odra, Obieg, Gazeta Wyborcza.

000 - aaa