4. Aukcja Dzieł Sztuki

Szczegóły aukcji znajdują się w zakładce “Zasady licytacji”:

ZASADY LICYTACJI

Film, poszerzający ogląd prezentowanych na aukcji prac:

Strona aukcyjna:

www.bwajg-aukcja.pl

Dodatkowe zdjęcia z ekspozycji prac:

https://www.facebook.com/bwa.jeleniagora/posts/3121209901438612

Zapraszamy do licytowania!

….

Organizatorzy:
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
Rotary Club Karpacz-Karkonosze
Partner:
Rotary Club Jelenia Góra
Patronat medialny:
TV DAMI Jelenia Góra
Środki finansowe uzyskane na Aukcji będą przekazane artystom oraz zostaną przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży, a także na cele statutowe Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.
Działalność BWA jest finansowana z budżetu Miasta Jelenia Góra.

….

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze – galeria sztuki współczesnej BWA została założona w 1976 r. i jest jedną z najważniejszych galerii poświęconych sztuce w regionie.
Naszą misją jest upowszechnianie sztuki najnowszej, prowadzimy działalność wystawienniczą, wydawniczą oraz edukacyjną. Organizujemy aukcje dzieł sztuki, performensy, akcje artystyczne i wycieczki. Galeria jest miejscem niekomercyjnego podejścia do sztuki, żywo reagującym na aktualne i najciekawsze zjawiska sztuki XX i XXI wieku, preferującym różnorodność programową.
Galeria realizuje wystawy czasowe wybitnych artystów polskich i zagranicznych.
Działalność BWA jest finansowana ze środków Miasta Jelenia Góra.