6 Prezentacje Jeleniogórskiego Środowiska Plastycznego

sierpień – wrzesień 1988 r.

000

02