Edukacja

Wcześniejsze wydarzenia edukacyjne można znaleźć tutaj

Szklane domy

Projekt edukacyjny Galerii BWA, 2014 r. Działania projektu „Szklane domy” to różnorodne akcje, dla których impulsem i inspiracją była szeroko rozumiana sztuka architektury. Był to kolejny etap wieloletniego procesu edukacyjnego Galerii BWA, podczas którego przybliżyliśmy już odbiorcom problematykę związaną m.in. ze sztuką designu, rzeźbą w przestrzeni publicznej, sztukami plastycznymi, sztuką ziemi. Naturalnym efektem naszego myślenia […]