FOTORELACJE

Wolność sztuki. Sztuka wolności – debata.

Wolność sztuki. Sztuka wolności – debata. 8 października 2021 r. Czy wolność polityczna służy sztuce? Czy są granice prowokacji artystycznej? Czy zasadne bywają zarzuty do twórców, co do przekraczania granic społecznie akceptowalnych? Czy twórczość artystyczna stanowi wartość wyższą niż dobro chronione przez przepisy prawa karnego? Czy sztuka naprawdę obraża uczucia religijne? Na te i inne […]