ZAPOWIEDZI

Zuzanna Janin. Siedem tańców

15 lutego – 9 marca 2019 r. Wystawa w Galerii BWA w Jeleniej Górze obejmuje najnowsze realizacje artystki, m.in. tytułowe Siedem tańców, Shame czy Lost Butterfly. Wszystkie dotykają tematów zajmujących Janin od lat. Artystka – jak pisze Magdalena Ujma – dostrzega dookoła strukturalną, wpojoną w porządek świata, niesprawiedliwość i nie może się powstrzymać od opowiadania […]

Marcin Berdyszak. Nadmiar, zaślepienie, zabezpieczenie

15 marca – 9 kwietnia 2019 r. Na wystawie zostaną pokazane dwie instalacje i obiekty, ,,Praktyki codzienne w czasach konsumpcji ” z 2014 roku, ,,Pancerze wymuszające” z 2017 roku oraz nowa realizacja, której premiera nastąpi właśnie w BWA w Jeleniej Górze pt. ,, Ślepe wyspy” z 2018 roku. Realizacje nawiązywać będą do podstawowych problemów współczesnego […]

Bogumiła Twardowska – Rogacewicz. Mało awangardowe kompozycje estetyczne. Niektóre z podtekstem pejzażowym

12 kwietnia – 11 maja 2019 r. Wystawa malarstwa jeleniogórskiej artystki. W jej twórczości odnaleźć można zarówno odniesienia do malarstwa pejzażowego, jak i czystej abstrakcji. Na wystawie w BWA zaprezentujemy obrazy czysto abstrakcyjne, uwolnione od nadmiaru znaczeń oraz współczesne pejzaże malarskie, w których abstrakcja ewoluuje w stronę przedstawień realistycznych. Bogumiła Twardowska – Rogacewicz (ur. 1960) […]

Janusz Wincenty Lipiński. Nieposkromiona wolność i frywolność linii

15 maja – 14 czerwca 2019 r. Wystawa rysunku i malarstwa jednego z najważniejszych twórców mieszkających w Jeleniej Górze. Janusz Lipiński urodził się w Cieplicach Śląskich Zdroju w 1949 r. Ukończył Wydział Architektury Państwowej Szkoły Technicznej we Wrocławiu w 1970 r. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych, brał udział w wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych w […]

Sudek, Drtikol, Funke. Historia czeskiej fotografii

9 – 31 sierpnia 2019 r. W ramach projektu “Energea” chcemy zaprezentować polskim odbiorcom przekrojową wystawę czeskiej fotografii. “Sudek, Funke, Drtkol” to wybór z jednej z największych kolekcji prywatnych fotografii w Czechach. Dzięki tej ekspozycji będziemy mogli prześledzić prześledzić historię fotografii czeskiej. Od najstarszych dziewiętnastowiecznych ujęć architektury, poprzez walor piktorialny, aż do współczesnych obrazów eksperymentalnych. […]

Anka Leśniak – patRIOTki. Niewidzialne widzialnego

6 – 30 września 2019 r. Wystawa w BWA jest zestawieniem najnowszych projektów artystki, wpisujących się w prowadzone przez nią artystyczne interpretacje biografii kobiet „nieumiejscowionych w historii”. W „Niewidzialne/Widzialnego”interesują ją postacie niejednoznaczne, którym udało się czegoś dokonać, zaistnieć w historii miasta, dzielnicy, regionu, ale posiadające „rysę” na biografii, niepozwalającą zakwalifikować ich jednoznacznie do grona bohaterek, […]