ZAPOWIEDZI

Angelika Fojtuch w BWA – ogłoszenie

Re-enactment jako nowa forma archiwizowania sztuki performance, angażuje „aktora” by odegrał rolę performera. Gdybyśmy uznali, że istnieją błędy w sztuce, to zaliczyłabym do nich ideę aktorskiego re-enactmentu w odniesieniu do performance. Wobec tego, jaki jest według mnie sens re-enactmentu i szansa na autentyczność przywoływanego utworu performerskiego? Jest nim osobiste doświadczenie, poprzez wcielenie się w postać […]

Sudek, Drtikol, Funke. Historia czeskiej fotografii

9 – 31 sierpnia 2019 r. W ramach projektu “Energea” chcemy zaprezentować polskim odbiorcom przekrojową wystawę czeskiej fotografii. “Sudek, Funke, Drtikol” to wybór z jednej z największych kolekcji prywatnych fotografii w Czechach. Dzięki tej ekspozycji będziemy mogli prześledzić prześledzić historię fotografii czeskiej. Od najstarszych dziewiętnastowiecznych ujęć architektury, poprzez walor piktorialny, aż do współczesnych obrazów eksperymentalnych. […]