CZY ABSTRAKCJA MOŻE MNIE UGRYŹĆ? …CZYLI JAK UGRYŹĆ ABSTRAKCJĘ

Warsztaty plastyczne dla przedszkoli i szkół podstawowych
terminy: 12 maja – 4 czerwca 2014

cele ogólne:

Uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym, jakim jest wystawa w galerii.
Umiejętność przetwarzania doświadczanych stanów emocjonalnych i psychicznych poprzez twórczość.
Poszukiwanie własnych środków wyrazu.
Zdolność odwzorowania wartości wizualnych otoczenia za pomocą sztuki niefiguratywnej.
Rozbudzanie zainteresowania sztuką.
Zdolność realizowania własnych pomysłów oraz szanowania cudzych.

opis  działań:

Omówienie bieżącej wystawy malarstwa Adama Styki. Zwrócenie uwagi na aspekty charakterystyczne dla twórczości artysty (m.in. abstrakcja, a sztuka przedstawieniowa, figury geometryczne, harmonia barw, ekspresja).
Rozmowa o abstrakcji w ogóle, o jej funkcji wobec twórcy i widza. O tym, jak  można wyrazić swój świat wewnętrzny lub opowiedzieć o świecie wokół, bez odnoszenia się do przedstawień.
Omówienie czekającego dzieci zadania i poszukiwanie tematów. Tworzenie z barwnych, papierowych figur geometrycznych własnych kompozycji geometrycznych.
Prowadząca wspiera cały proces tworzenia, od ustalenia tematu pracy, poprzez kolejne etapy decyzyjne podczas kreacji dzieła, aż po prezentację końcowego efektu. Wspiera także postawę afirmującą i krytyczną młodych twórców, wzmacnia świadome przeżywanie twórczości. Nicią przewodnią warsztatów jest założenie, że wypowiadanie się w formie plastycznej daje dzieciom naturalne zadowolenie i radość.
Gotowe prace rozwieszaliśmy wokół BWA w formie jednodniowej wystawy.

edukatorka: Natalia Stolp