Czym dla Ciebie jest TOLERANCJA?

To pytanie wraz z “TIMM Magazynem” zadaliśmy przedstawicielom różnych środowisk. Dzieciom, osobom ze środowisk prawicowych, liberalnych oraz duchownym. Odpowiedzi znalazły się w majowym wydaniu “TIMM Magazynu”, stanowią one jednocześnie zaproszenie do rozmowy o tolerancji oraz mowie nienawiści.
Spotkanie rozpoczniemy od ponownego obejrzenia filmu Artura Żmijewskiego, artysty wizualnego działającego w nurcie sztuki krytycznej. Projekcja pt. Oni poświęcona jest tożsamości narodowej i światopoglądowej różnych grup społecznych i wiekowych o skrajnie odmiennych poglądach.
Zapraszamy do włączenia się w dyskurs na temat potrzeby tolerancji, niezgody na każdego rodzaju przemoc. Do rozmowy na temat granic wolności i źródeł agresji.

Spotkanie odbędzie się 31 maja (piątek) o godz. 17.00 w Galerii BWA w Jeleniej Górze, ul. Długa 1.