Dorota Kuźnik. (ON)A/S(HE). Malarstwo/obiekty

4 sierpnia – 11 września 2023 r.

Głównym tematem obrazów Doroty Kuźnik jest kobieta. Artystka podejmuje próbę zobrazowania tego co składa się na kobiecość, definiuje ją, określa jej status, kondycję społeczną i kulturową. Nie zobaczymy na wystawie portretów konkretnych kobiet ani autoportretów, ale reprezentacje i manifestacje kobiecości oraz kobiecego uniwersum. U podstaw perspektywy z jakiej Kuźnik maluje kobiety leżą jej własne doświadczenia, które uniwersalizuje, nadając im ponadczasowy i ponadjednostkowy wymiar. Wykreowane przez nią postacie wykraczają daleko poza modelowe reprezentacje kobiecości. Artystka podważa obraz idealnej kobiety zakorzeniony w kulturze zmaskulinizowanej i patriarchalnej. W szerokim wachlarzu prezentowanych przez nią wizerunków obok kobiety matki i tematu macierzyństwa, idei siostrzeństwa i posiostrzenia, ważne miejsce zajmuje figura kobiety androgynicznej.

Dorota Kuźnik (ur. 1975) uprawia malarstwo olejne na płótnie i desce. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na ASP we Wrocławiu. Absolwentka Filologii Germańskiej oraz Studiów Podyplomowych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im.W. Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka wielu wystaw indywidualnych, uczestniczka wystaw zbiorowych. Mieszka i pracuje w Oleśnicy.

Kuratorka: Joanna Mielech

Zrealizowano ze środków Miasta Jeleniej Góry.