EKO-warsztat

20 maja odbył się warsztat na który BWA zaprosiło Szkołę 707 w Karpaczu. Przybliżyliśmy na nim pogranicze sztuki i ekologii.
Misją ekologii we współczesnym rozumieniu jest przypominanie o związkach człowieka ze światem. Naszym powołaniem i dobrem jest dbanie o tę więź, rozwijanie współodczuwania poprzez uważność i radość z symbiozy. Sztuka Michelle Brand skupia się wokół ochrony środowiska i twórczego wykorzystania surowców wtórnych.
Dzięki warsztatom mogliśmy poszerzyć szkolny program edukacji ekologicznej i artystycznej. Kształtowanie nowoczesnych zachowań ekologicznych wymaga formowania sposobu myślenia, budowania systemu wartości, postaw wobec tego, co nas otacza oraz zwrócenia uwagi na konieczność naszego uczestnictwa w tworzeniu rzeczywistości.
W trakcie warsztatu zatrudniliśmy w służbie sztuki zużyte butelki, sznurki i tusze. Powstała urokliwa, świetlista instalacja przyciągająca oko przechodniów.