Artyści

SPIS
alfabetyczny
wg krajów
wg dziedzin


Strona ta jest w nieustannym procesie budowania bazy danych o artystach sztuk wizualnych, zamieszkałych na obszarze Euroregionu Nysa. Obecnie - niepełna, z czasem stanie się indeksem artystów pogranicza , artystów trojga narodów.

Chcemy pokazać różnorodność i rozmaitość, bogactwo i wielość artystyczną. Pokażemy najciekawsze przykłady wypowiedzi twórczych prezentowanych artystów. Mamy nadzieję, że ten indeks będzie swoistym kompendium wiedzy o artystach. Jego obecność ułatwi poznanie i promocję sztuki, a także wymianę i współpracę artystyczną.

Informacje pogrupowaliśmy alfabetycznie, wg. kraju zamieszkania, oraz wg. dziedzin.


 

Finasowane przez Unię Europejską w ramach programu PHARE