WERSJA
deutsh
ceska

Arty�ci

SPIS
Spis Alfabetyczny
wg. Kraju
wg. dziedzin

malarstwo rze�ba Grafika fotografia ceramika instalacje tkanina szk�o

g�ra

Polska 

Janina Hobgarska

 
ceramikag�ra

Republika Czeska 

Iva Ouhrabkov�

 

Republika Czeska 

Ivana Pelouchov�

 

Polska 

BRONIS�AW WOLANIN

 

Polska 

MAGDALENA WRO�SKA - WIATER

 
fotografiag�ra

Polska 

KRYSTYNA DRABIK

 

Republika Czeska 

Ji�i Hlad�k

 

Polska 

Tomasz Mielech

 

Polska 

Ewa Andrzejewska

 

Niemcy 

Michael Vogler

 

Polska 

Wojciech Zawadzki

 

Republika Czeska 

Karel Hn�k

 
Grafikag�ra

Polska 

KRZYSZTOF BRYKALSKI

 

Polska 

JERZY JAKUB�W

 

Polska 

HANNA KOROLCZUK

 

 

Marek Lercher

 

 

Krzysztof Figielski

 

Polska 

JANUSZ LIPI�SKI

 

Polska 

Marek Liksztet

 

Republika Czeska 

Roman Karpa�

 

Polska 

BEATA KORNICKA - KONECKA

 

Republika Czeska 

Alena B�lkov�

 

Polska 

ALICJA SZYMA�SKA

 

Niemcy 

Isa Br�tzke

 

Niemcy 

Iris Brankatschk

 
instalacjeg�ra

Polska 

Tomasz Sikorski

 

Polska 

WALDEMAR GRA�EWICZ

 
malarstwog�ra

Polska 

ANNA CIEMIECKA

 

Republika Czeska 

Karel Do�ek

 

Niemcy 

Erhard Gassan

 

Polska 

EWA GERCZUK - MOSKLUK

 

Polska 

ALEKSANDRA IWACH�W

 

Niemcy 

Lutz Jungrichter

 

Polska 

Beata Justa

 

Polska 

WALDEMAR K�POWICZ

 

Polska 

Teresa K�powicz

 

Polska 

EDWARD KICZAK

 

Polska 

JERZY ADAM KOLANKOWSKI

 

Polska 

JANUSZ KONECKI

 

Polska 

MIECZYS�AW KOZ�OWSKI

 

Polska 

EWA KRAUZE

 

Polska 

JERZY KUROWSKI

 

Polska 

GRA�YNA �NITKO

 

Polska 

MARZENA MENA�YK

 

Polska 

JANUSZ MOTYLSKI

 

Polska 

EUGENIUSZ NIEMIROWSKI

 

Polska 

BARBARA POPRAWA

 

Polska 

AGATA RӯA�SKA

 

Polska 

Henryk Smagacz

 

Polska 

LIDIA SOKAL - WERESZCZY�SKA

 

Polska 

EDWARD SZUTTER

 

Polska 

Pawe� Trybalski

 

Polska 

Bogumi�a Twardowska - Rogacewicz

 

Polska 

RYSZARD TYSZKIEWICZ

 

Polska 

JOLANTA AJLIKOW CZARNECKA

 

Polska 

ANDRZEJ BOJ WOJTOWICZ

 

Polska 

Urszula Broll - Urbanowicz

 

Niemcy 

Almut Zielonka

 

Polska 

DAREK MILI�SKI

 

Polska 

TADEUSZ KACZMAREK

 

Polska 

MA�GORZATA SARZY�SKA

 

Republika Czeska 

Ilona Chvalov�

 
rze�bag�ra

Polska 

JAN G�RSKI

 

Polska 

JANINA BANY - KOZ�OWSKA

 

Republika Czeska 

Jan Nikendey

 

Polska 

W�ADYS�AW CZYSZCZO�

 

Polska 

MARIA BOR

 

Niemcy 

Dietrich Arlt

 

Polska 

JAN SUPERSON

 

Polska 

EWA JONAS

 

Polska 

JERZY KRYSZPIN

 

Polska 

Vahan Bego Begjanian

 

Polska 

ZBIGNIEW FR�CZKIEWICZ

 

Polska 

KRYSTYNA GAJ - KUTSCHENREITER

 
szk�og�ra

Republika Czeska 

Karel Ryba�ek

 

Polska 

ALEKSANDER PUCHA�A

 

Polska 

WITOLD TURKIEWICZ

 

Polska 

REGINA W�ODARCZYK - PUCHA�A

 

Niemcy 

Eberhard Peters

 
tkaninag�ra

Polska 

REGINA WIE�AN - SIEMIE�SKA