WERSJA

deutsh
ceska

Artyści

Alfabetyczny
wg. Kraju
wg. dziedzin

Polska

JANINA BANY - KOZŁOWSKA


ul. Kilińskiego 7a/3
Bolesławiec


Studia 1968-73 PWSSP Wrocław, Studium Projektowania Form Ceramiki i Szkła.
Studia pod kierunkiem doc. Haliny Olech, adj. Ireny Lipskiej - Zworskiej, doc. Rufina Kominka (ceramika), doc. Zbigniewa Karpińskiego (malarstwo).

Praca na stanowisku projektanta w Bolesławieckich Zakładach Ceramicznych

 

Udział w wystawach:

  • - Targi Poznańskie "Takon 1973"
  • - Wystawa poplenerowa - Bolesławiec 1973
  • Wystawa "Prezentacje 75" - Wrocław

 

Witryna finansowana przez Unię Europejską w ramach programu PHARE