Historia sztuki w pigułce

Zapraszamy na cykl wykładów popularyzujący wiedzę z zakresu historii sztuki. Cykl adresowany jest zarówno do osób dorosłych, jak i do młodzieży. Do wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu sztuk wizualnych. Omawiamy najważniejsze kierunki, prądy i tendencje w sztuce europejskiej i światowej. Przedstawiamy najwybitniejszych artystów oraz ich dzieła. Nasz cykl jest doskonałą okazją do oswojenia się ze sztuką, zrozumienia jej i samodzielnego interpretowania. Umożliwia uczestnikom lepszy odbiór, a więc pełniejsze przeżywanie, zarówno sztuki dawnej, jak i współczesnej.

Opłata za jeden wykład: 20 zł
Opłata za semestr: 130 zł

ZAPISY:
mail: bwa@jeleniagora.pl
tel.: 75 752 66 69

Harmonogram 2023/24

Semestr pierwszy

1. Czym jest sztuka, jej początki i czynniki warunkujące rozwój. 13 września.
2. Wielkie cywilizacje starożytności – Egipt i Mezopotamia. 20 września.
3. Kultury mykeńska, minojska i grecka, ich znaczenie w dziejach sztuki. 27 września.
4. Kultura Etrusków. Starożytny Rzym i jego kultura. 4 października.
5. Architektura i rzeźba romańska – cechy stylu. 11 października.
6. Czasy wielkich katedr – architektura gotycka w w Europie. 18 października.
7. Malarstwo i rzeźba średniowieczna. 25 października.
8. Narodziny renesansu we Włoszech. Malarstwo quattrocenta, twórcy, dzieła, tematyka. 8 listopada.
9. Malarstwo cinquecenta, twórcy, dzieła, tematyka. 15 listopada.
10. Malarstwo renesansowe w Niderlandach, Niemczech i Anglii. 22 listopada.
11. Architektura renesansu. 6 grudnia.
12. Sztuka baroku, malarstwo. 13 grudnia.
13. Sztuka baroku, rzeźba, architektura. 10 stycznia.

FERIE 15-28 stycznia

Semestr drugi

14. Sztuka rokoka. 7 lutego.
15. Inspiracje antykiem w architekturze, rzeźbie, malarstwie XVII i XVIII wieku – cechy stylu klasycystycznego. 21 lutego.
16. Malarstwo realistyczne i romantyczne, dzieła, twórcy, problemy. 28 lutego.
17. Impresjoniści i postimpresjoniści. 6 marca.
18. Awangarda w sztuce początku XX wieku. 13 marca.
19. Sztuka nieprzedstawiająca, tendencje, twórcy, techniki. 20 marca.
20. Secesja, sztuka i rzemiosło. 10 kwietnia.
21. Dadaizm i surrealizm, nowe znaczenie piękna w sztuce. 17 kwietnia.
22. Sztuka komiksu w pigułce. 24 kwietnia.

Daty mogą ulec nieznacznym zmianom.

Prowadzenie: pracownicy BWA.

ZAPRASZAMY!