HUBERT BILEWICZ – SZTUKA UKRAINY

HUBERT BILEWICZ

SZTUKA UKRAINY

Między Paryżem a Petersburgiem: ukraińska awangarda pierwszej połowy 20. wieku.

Kijów polskich architektów na przełomie 19. i 20. wieku.

Pomiędzy Wschodem a Zachodem, Europą a Rosją, sztuka w Ukrainie rozwijała się w nieustannym twórczym napięciu określonym biegunami narodowych powinności i ambicji kosmopolitycznych; imperatywów unarodowienia i marzeń o europeizacji; między horyzontami regionalizmu i optyką uniwersalizmu; kultu tradycjonalizmu i wyzwań modernizmu; statusu peryferycznego i tęsknot o byciu w centrum. Kategorie te współcześnie stają się jeszcze bardziej wyraziste.

Tragiczne dzieje minionego stulecia zdeterminowały zarówno dzieje sztuki w Ukrainie, jak również losy ukraińskich artystów. Obecne czasy niemal fatalistycznie potwierdzają tę aktualność. Jednak, jak wiadomo od tysiącleci, INTER ARMA NON SILENT MUSAE / w czasach wojny nie milkną Muzy!

Hubert Bilewicz pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Badawczo zajmuje się sztuką nowoczesną, zaś ukraińską awangardą interesuje się już od ponad dwóch dekad. Regularnie bywał we Lwowie, często odwiedzał Kijów. Ma tam wielu Przyjaciół.

Galeria BWA finansowana jest ze środków Miasta Jelenia Góra.