Joanna Borkowska. Elementy

Wernisaż odbędzie się 27 stycznia (piątek), o godz. 18:00
Ekspozycja czynna do 25 lutego 2017 r.

Joanna Borkowska w swoich obrazach zaznacza ważny dla niej kontakt z naturą. W jej twórczości filozofia oraz zainteresowania nauką, a szczególnie astrofizyką, łączą się na poziomie zgłębiania zagadnień dotyczących konstrukcji wszechświata. Na wystawie będzie można obejrzeć kilka serii obrazów z ostatnich dziesięciu lat: Elementy, Rezonans, Pole, Częstotliwości, Z.E.N. (Zjawiska Energetyczne Natury), Wymiary oraz pierwszą część projektu 8/8.
Wszystkie prace wyróżniają się wyszukaną fakturą i specyficzną kolorystyką, dodatkowo charakterystyczną dzięki nieregularnym rytmicznym malarskim plamom oraz interesującym absorpcjom światła. Odnosi się wrażenie, że artystka próbuje nadać swoim dziełom pewien wewnętrzny kod emocjonalny, ale i wskazuje na wzajemną relację fizyczności zjawisk, balansując między odmiennymi rzeczywistościami.
W abstrakcyjnym, optycznym wręcz polu malarskim, poszukuje ona energii wewnętrznej, jaka może stanowić przełamanie nie tylko samej struktury płótna, farby malarskiej, ale i pewnych fizycznych fenomenów. Borkowska sięga do odniesień takich jak rezonans, częstotliwości, fale, które wnoszą nowe wymiary obrazu, sygnalizujące istotę stanu psychofizycznego malarskiej natury. Autorka dokonuje, więc pewnej analizy treści naukowych, warsztatu malarskiego, oraz intuicyjnego niezależnego gestu. Można powiedzieć, że trop ten pozwala jej na kształtowanie lub przekraczanie nowych granic natury, a być może i tożsamości samej natury.
Magdalena Swacha

Joanna Borkowska studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie Paul Valery w Montpellier. Tytuł doktora otrzymała w 2004 r. na UJ, gdzie w latach 2001-2007 wykładała m.in. historię myśli politycznej i stosunki międzynarodowe. Jej specjalizacją były ruchy dysydenckie, a w szczególności kataryzm. Od 2008 r. całkowicie poświęciła się malarstwu. Jej debiutem 2009 r. była wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Brała udział m.in. w Biennale we Florencji oraz targach sztuki Art Monaco’10 w Monte Carlo i Step’09 w Mediolanie. Swoje prace wystawiała w Zurychu, Madrycie, krakowskim CSW – Solvay, Muzeum w Koszalinie, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz Galerii Labirynt w Lublinie.

Współorganizatorzy: Galeria Sztuki w Legnicy, BWA Zielona Góra.
Wystawę zrealizowano dzięki pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra.


Exhibition: Elements by Joanna Borkowska
Opening: January 27, 2017, at 18:00
The exhibition will run from January 28 – February 25, 2017

BWA in Jelenia Góra is pleased to present Elements, a solo exhibition of paintings by Joanna Borkowska. In her work, she emphasizes the importance of her connection with nature. Her practice explores philosophy as well as her interest in science (astrophysics in particular), depicting, for example, issues touching on the construction of the Universe. Several series of paintings completed over the past ten years will be on view: Elements, Resonance, Field, Frequencies, Z.E.N. (Zjawiska Energetyczne Natury, i.e. Energy Phenomena of Nature), Dimensions, as well as the first half of her project 8/8.
Each of the series stands out in terms of their refined, sophisticated textures and unique color palettes, which are amplified by Borkowska’s use of irregular, rhythmic splatterings of paint that intriguingly absorb and reflect light. It appears as though she is trying to imbue her work with a kind of internal, emotional code, while at the same time underscoring the reciprocal nature of physical phenomena, balancing between these two disparate realities.
In these abstract, indeed optical, color fields, Borkowska demonstrates that an internal energy can breakthrough not only the very structure of the canvas and paint, but through certain physical phenomena as well. She works with the concepts of resonance, frequencies and waves, which add new dimensions to her images, signaling the essential psycho-physical nature of painting as an art form. Through her work, Borkowska explores both scientific theories and painting techniques; she also strives to develop an independent, intuitive artistic gesture. One could say that this path has allowed her to transcend natural boundaries, if not create new ones, and in so doing forge a new identity for nature itself.
Magdalena Swacha

Joanna Borkowska’s bio
Joanna Borkowska studied political science at the Jagiellonian University, the University of Oxford, and Paul Valéry University in Montpellier, France. She earned her doctorate in 2004 from the Jagiellonian University in Krakow, Poland, where she lectured on the history of political thought and international relations, among other subjects, from 2001 to 2007. In 2006, she published a book titled Catharism: A Dispute Over Medieval Dualism.
Since 2008, she has devoted herself completely to painting. After debuting in 2009 with a solo exhibition in the National Museum in Szczecin, Poland, and participating in the Florence Biennale, her work was displayed at Krakow’s Center for Contemporary Art – Solvay in 2010. She also exhibited solo projects at two art fairs: Art Monaco’10 and Step09, the latter of which was held at the Leonardo da Vinci National Museum of Science and Technology in Milan. In 2013, she had a solo exhibition at JAG Projects in Warsaw and later that year she was also included in the group show Art Inside in Zurich, Switzerland, organized and curated by Gigi Kracht. In 2014, Borkowska was an artist in residence at Matadero-Madrid Contemporary Art Center, where she realized two projects, Memory Stone and Secrets. In the beginning of 2016, the Museum in Koszalin, Poland, organized Borkowska’s first retrospective exhibition. From April 1–May 8, 2016, The National Gallery of Art in Sopot, Poland, presented Z.E.N., a solo exhibition of paintings. Borkowska also participated in Galeria Labirynt’s group exhibition DE – MO – KRA – CJA (DE – MO – CRA – CY) in Lublin, Poland, from May 20 – July 10, 2016.