Karkonosze. Fotografia 1945 – 2021.

Katalog towarzyszący wystawie, która odbyła się w BWA w terminie 3 grudnia 2021 r. – 26 lutego 2022 r.

Format 24,3 x 27 cm.

300 stron + okładka.

KARKONOSZE – Fotografia 1945-2021

Kuratorka wystawy – Joanna Mielech

Organizator / Organizátor: BWA w Jeleniej Górze. Dyrektor / ředitelka Luiza Laskowska
Partner: Oblastní galerie Liberec. Dyrektor / ředitel Pavel Hlubuček

Projekt “Handmade Photography” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz Miasta Jelenia Góra. / Projekt “Handmade Photography” je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 a prostředků státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu Nisa a také Městem Jelenia Góra.