KOLAŻOWY PEJZAŻ

W otoczeniu pięknych akwarelowych pejzaży i mandali Urszuli Broll odbyły się w lutym 2006 r. warsztaty zatytułowane „Kolażowy pejzaż”. Uczestnicy na wstępie zapoznali się z przykładami dzieł artystów tworzących od początku XX w. do czasów współczesnych, którzy posługiwali się kolażem, czyli tworzyli kompozycje przy użyciu różnych materiałów: papieru, tkanin, fotografii, taper, sztucznych futer.

Nasi młodzi goście mieli do dyspozycji tekturę falistą oraz papier marmoryzowany w różnych kolorach, które inspirowały ich do tworzenia własnych pejzaży rodzimych, górskich, lub zaczerpniętych z wyobraźni. Kompozycje uzupełniali rysunkiem pastelami lub ołówkiem. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego stworzyli bardzo udane prace plastyczne. Edukatorka: Iwona Makówka