Kontakty – c.d.

Wernisaż: 8 listopada (piątek), godz. 17:00
Wystawa potrwa do 14 grudnia 2019 r.

W 2019 roku obchodzimy180. rocznicę wynalezienia fotografii. Dzięki wystawie możemy wrócić do jej źródeł. Nasz projekt ma na celu propagowanie szlachetnych technik fotograficznych, które w dobie fotografii cyfrowej są coraz rzadziej spotykane.
„Kontakty – c.d.” to powrót do idei „Kontaktów” z 1989, w trzydziestą rocznicę pierwszej wystawy, pokazywanej również w jeleniogórskim BWA. Tematem przewodnim jest hasło „o naturze fotografii”. Zaprezentujemy fotografie, które wykonuje się bezpośrednio z negatywu, stykowo, kontaktowo, bez powiększania.
Projekt obejmuje wystawę, katalog i spotkanie z artystami. W wystawie wezmą udział mistrzowie, którzy od lat kultywują stare techniki oraz twórcy, którzy dopiero poznają tajemnice fotografii. Projekt ma zasięg ponadlokalny. Zaproszeni artyści mieszkają w różnych częściach Polski oraz poza jej granicami. Na wystawie zobaczymy fotografie: Ewy Andrzejewskiej, Jakuba Byrczka, Sławoja Dubiela, Janiny Hobgarskiej, Marcina Kiełbiewskiego, Bogdana Konopki, Andrzeja Jerzego Lecha, Marka Likszteta, Tomasza Michałowskiego, Tomasza Mielecha, Janusza Moniatowicza, Haliny Morcinek, Janusza Nowackiego, Rafała Swosińskiego, Marka Szyryka, Ireneusza Zjeżdżałki i Wojciecha Zawadzkiego. W wystawie biorą udział również artyści czescy, Jaroslav Beneš i Vaclav Jirásek. Projekt realizujemy w Jeleniej Górze, ponieważ od lat w krytyce artystycznej funkcjonuje określenie Jeleniogórska Szkoła Fotografii, która kojarzy się z kultywowaniem tradycji i szlachetnego rzemiosła. Wystawa pokazuje, że współcześni artyści przy pomocy starych technik realizują swoje indywidualne założenia twórcze i wytyczają nowe drogi rozwoju i przyszłości fotografii.

Podczas wernisażu będzie możliwość spotkania z autorem tekstu do katalogu – Lechem Lechowiczem, wykładowcą PWSFTviT w Łodzi, autorem książek: Historia fotografii 1839 – 1939, cz. I/2012), Fotoeseje. Teksty o fotografii polskiej/2010.

Organizator wystawy: Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.
Kuratorka: Joanna Mielech.
Komisarz honorowy: Jakub Byrczek.

Wystawa realizowana przy pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra.