Konwersatorium Karkonoskie 2015

Spotkania wstępem poprzedził i poprowadził Janusz Korzeń.

1. Nowe idee dla ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.
23 kwietnia. Udział wzięli: Piotr Napierała i dr Andrzej Raj.

2. Zrównoważony rozwój a jakość życia.
28 maja. Udział wzięli: Bogumiła Turzańska-Chrobak, dr Bartosz Bartniczak, prof. Jacek Potocki.
Wprowadzenie do dyskusji i moderacja: Janusz Korzeń, prof. Tadeusz Borys.

3. Dolny Śląsk – nasze tradycje, historia i lekcje na dziś.
18 czerwca. Udział wzięli: dr Arkadiusz Babczuk, Henryk Dumin, Wojciech Kapałczyński.

4. Tożsamość kulturowa regionu.
23 września. Udział wzięli: Daniel Antosik, dr Józef Zaprucki.

5. Ruchy miejskie, partycypacja społeczna a budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
15 października.

6. Kreatywna i innowacyjna Jelenia Góra.
29 października.

Program Konwersatorium realizują: Janusz Korzeń (odczyt, prowadzenie spotkań), Janina Hobgarska (Dyrektorka Galerii BWA), Piotr Machłajewski (koordynator projektu).

Projekt realizowany ze środków finansowych Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Miasta Jelenia Góra, pod patronatem miesięcznika ODRA oraz czasopisma Karkonosze.
www.konwersatoriumkarkonoskie.blogspot.com