Logos i mit w fotografii. Wystawa Tomasza Michałowskiego.

18 września – 5 listopada 2020 r.

Tomasz Michałowski jest analitycznym badaczem natury a jego podejście do fotografii cechuje metoda naukowa. Jest artystą wrażliwym na niezwykłość świata. Obserwatorem, który chciałby ukazać duchowe piękno swoich fascynacji. Przedmiotem jego badań jest m.in. dualizm metod poznawczych, w których najbardziej spektakularne w historii były modele geocentryczny i heliocentryczny. Poprzez fotografię Michałowski obrazuje możliwe warianty prawdy obu wizji.
Uniwersalność jego dzieł polega na umiejętności odwoływania się do pamięci kulturowej, która jest pewnego rodzaju kodem łączącym wszystkich ludzi. Próba określenia miejsca i czasu tych wyobrażeń nie jest jednak istotna, ponieważ świata przedstawionego dotyczą metody doświadczenia raczej duchowego niż racjonalnego. Fotografia przekracza ideę czystej rejestracji. Artysta próbuje zajrzeć głębiej w istotę natury, zobaczyć więcej niż jest w stanie uchwycić kamera, dokonuje próby wykreowania nowego rodzaju pejzażu subiektywnego. (wykorzystano fragmenty tekstu autorstwa Joanny Mielech)

Tomasz Michałowski (ur. 1964) jest absolwentem Wydziału Operatorskiego Realizacji Telewizyjnej
PWSFTviT w Łodzi. Uzyskał na tej uczelni tytuł doktora w dziedzinie sztuk filmowych i obecnie na niej wykłada. Jako operator filmowy zrealizował ponad 100 filmów dokumentalnych i 6 fabularnych.
W latach 90. należał do suwalskiego klubu fotograficznego Pacamera.
Interesuje go fotografia tradycyjna, technika negatywowo-pozytywowa, w której uzyskuje niezwykłe efekty.

Kuratorka: Joanna Mielech.

Wystawę dofinansowano ze środków finansowych Miasta Jeleniej Góry.
Podziękowania dla: Renaty i Jerzego Kokorudzów / Ultima-Auto Sp. z o.o Jelenia Góra.