MADE IN PHOTO # 2

6 czerwca – 26 czerwca 2012 r.

Była to pierwsza prezentacja w jeleniogórskim BWA a druga w tym roku 2012 studentów Pracowni Fotomediów Katedry Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawie towarzyszyła pierwsza prezentacja kadry dydaktycznej.

Działalność Pracowni akcentuje taki sposób posługiwania się fotografią, który sytuuje ją jako jedno z wielu równoprawnych narzędzi, którymi posługuje się współczesna sztuka. Odrębność, autonomiczność medialna fotografii są podporządkowane kreacji fotomedialnej, jak również idei komunikatu będącego kryterium wypowiedzi artystycznej. Nie sztuka fotografów, ale raczej fotografia artystów stanowi kredo strategii artystycznej Pracowni, zaś  fotografia inscenizowana i intermedialna jest preferowaną przez nią metodą twórczych poszukiwań.

Wystawa była prezentacją fragmentu dorobku Pracowni z roku akademickiego 2011 – 2012. Udział wzięli: Joanna Bonder, Dagna Napierała, Linda Parys, Artur Huk, Krzysztof  Juszczak, Szymon Kałmuczak, Paweł Modzelewski, Agata Szuba, Jacek Zygmunt oraz wykładowcy Andrzej P. Bator, Czesław Chwiszczuk, Dagmara Hoduń i Piotr Komorowski.

Wystawą towarzyszącą była indywidualna ekspozycja Piotra Komorowskiego pt. „Introspekcje – wewnętrzne doświadczenie ciała“. Koncepcja związana z przedstawieniem tego zestawu dojrzewała w artyście przez kilka lat, aby w efekcie końcowym przyjąć formułę uniwersalistycznego przekazu, dotyczącego nie tylko relacji o konkretnym wydarzeniu, ale przede wszystkim o rzeczywistości artystycznej, która zdołała się na kanwie tych zdarzeń ukonstytuować. Przedmiotem fotograficznej relacji jest nawiązanie do okresu traumatycznych, ale istotnych dla autora także w innych wymiarach, wydarzeń sprzed kilku lat.

Wystawa została zrealizowana ze środków Miasta Jelenia Góra, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz Fundacji Karkonoskiej.

Image2 ---