Made [in] ready – rzeczy, działania, symbole.

Wernisaż: 17 września – 15 października 2021 r.

Wystawa w cyklu prezentującym dorobek pedagogów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie z okazji jubileuszu 10-lecia działalności.

Udział biorą: Karolina Babińska, Michał Bączyński, Filip Czachorowski, Aleksandra Demianiuk, Paweł Dowejko, Jagoda Dukiewicz, Natalia Dybowska, Michał Fajferek, Dawid Fik, Dariusz Fodczuk, Piotr Gościcki, Natalia Janus-Malewska, Patrycja Jędrzejewska, Justyna Karczmarek, Hanna Kilińska, Natalia Kochaniuk, Amanda Korol, Justyna Kramarz, Igor Krupczyński, Marta Kubiak, Alicja Kuczyńska, Kamil Kuskowski, Agata Lech
, Kacper Lendecki, Maciej Machowski, 
Sandra Majewska, Karolina Mełnicka, Karolina Michalewicz, Piotr Michalski, Małgorzata Michałowska, Anastasia Mikhno, Sara Miszczyk, Marek Nelski, Teresa Otulak, Nikola Palej, Tatiana Pancewicz, Alicja Pasikowska, 
Uladzimir Pazniak, Maria Plucińska, Klaudia Prabucka, Monika Puchała, Kacper Rubinkowski, Krzysztof Sawicki, Ingrind Schmidt, Hanna Stanisławska, Mikołaj Tkacz, Wiktoria Walendzik, Piotr Wardziukiewicz, Andrzej Wasilewski, Marlena Węgrzanowska, Emilia Wilcżek, Krzysztof Wojciechowski, Mikołaj Wojnar, Aleksandra Zielińska.

Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Akademii Sztuki w Szczecinie została powołana w 2010 roku przez prof. dr. hab. Kamila Kuskowskiego. Osią aktywności Pracowni są rozważania na temat relacji pomiędzy obrazem, dźwiękiem i akcją (performatyw). Przewinęło się przez nią wiele indywidualności twórczych, zarówno wśród współpracujących z profesorem dydaktyków, jak i studentów, którym udaje się już zaznaczać swoją obecność w obszarze sztuk wizualnych.
Kuratorami wystawy są: prowadzący pracownię prof. dr hab. Kamil Kuskowski oraz adiunkt dr Dariusz Fodczuk.

Kamil Kuskowski, Dariusz Fodczuk:
W swoim programie Pracownia od samego początku kładzie nacisk na pracę z prostymi obiektami codziennego użytku. Sensem wielu ćwiczeń jest praca nad ujawnianiem i zmianą znaczeń, jakie wiązać się mogą z konkretnymi przedmiotami, prostymi działaniami i gestami. Odwołując się do tradycji dadaizmu oraz sztuki pojęciowej, studenci zgłębiają zagadnienia zmiany statusu przedmiotów. Poprzez praktyki dekonstrukcyjne, ingerencję w formę i świadome operowanie kontekstem, rozwijają umiejętności wizualnego komunikowania, formułowania logicznej wypowiedzi opartej na wizualnych porządkach i kodach. Szkolnictwo artystyczne dawno zerwało z XIX-wiecznym akademizmem. Obecnie jego podstawy muszą opierać się na metodach i założeniach biegunowo innych niż te, które je fundowały. Co kiedyś wydawało się anarchią i wygłupem, dziś ujęte jest w ramy metody i decyduje nie tylko o artystycznej sprawności, ale przesądza o rozwoju krytycznej wrażliwości, która pozwala w konsekwencji na skuteczne komunikowanie istotnych problemów natury społecznej czy politycznej. W takim ujęciu celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności krytycznego i analitycznego postrzegania, a metodami są trening twórczości i wzmacnianie dociekliwości. Kwestia kształcenia indywidualnego warsztatu i manualnych umiejętności schodzi na plan dalszy. W rozwijanej w Pracowni metodzie sprawność procesów myślowych oraz ich ewaluacja pojawiają się w miejsce tradycyjnego warsztatu i uwielbienia dla manualnej sprawności.
Na wystawie zobaczymy realizacje artystów związanych z Pracownią, których cechą wspólną jest charakterystyczna postawa przejawiająca się w specyficznym podejściu do przedmiotu i jego znaczenia.
Prace dobrane do wystawy układać się będą w trzy bloki odpowiadające tytułowym „rzeczom, symbolom i działaniom”.

1. Prace związane z dekonstrukcjami i ingerencjami w formę przedmiotów
2. Prace dotykające problematyki społecznej i politycznej
3. Prace większej złożoności formalnej, łączące w sobie różne media i wykorzystujące ich wzajemną relację w celu budowania skuteczności przekazu.

Zaproszeni artyści wykonali nowe, dedykowane specjalnie temu projektowi dzieła, prezentują też „stare”, wykonane podczas zajęć.

 

Kuratorzy: prof. dr hab. Kamil Kuskowski, dr Dariusz Fodczuk.

Wystawa realizowana przy pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra oraz Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.