Małgorzata Druska – Malarstwo

kwiecień 1989 r. (wernisaż: 7 kwietnia)

02