Maria Chojnacka – Tkanina

październik – listopad 1989 r. (wernisaż: 25 października)

00