Miasto nam odpowiada – projekt edukacyjny 2015

16.02.-15.12.2015

„Miasto nam odpowiada” – projekt edukacyjny jeleniogórskiego BWA odwołujący się do zjawiska, jakim jest współczesne miasto – miejsce, gdzie tworzy się sztukę, ale też będącego źródłem inspiracji dla artystów. Założeniem projektu było stworzenie szerszej publiczności – od dzieci po dorosłych – okazji do zetknięcia się po raz pierwszy z nowymi formami i terytoriami twórczości w dziedzinach takich, jak np. sztuka nowych mediów, wideoklip, reklama społeczna, rzeźba społeczna. Podjęte też zostały zagadnienia z pogranicza sztuki i ekologii, po to, by prócz wrażliwości estetycznej, kształtować równolegle wrażliwość społeczną uczestników. Dużą wagę ma walor edukacyjny zrealizowanego programu: język sztuki jak każdy inny system znaków wymaga poznania, po to, by móc się nim sprawnie posługiwać, także w celu perswazji lub mediacji. Wzrostowi kompetencji językowej uczestników zajęć (poznanie nowych terminów itp) towarzyszył wzrost sprawności manualnej nabyty podczas działań plastycznych oraz rozwój kreatywnego, śmiałego myślenia, wiara, że sztuka może zmieniać świat.

I. WARSZTATY

1. „DWA KOŁA I MOC WYOBRAŹNI”  25-26.07.2015
Warsztaty artystyczno rowerowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Magdę Kościańską (graficzkę i rowerzystkę) i Piotra Węcławskiego (pedagoga, serwisanta, rowerzystę). Podczas dwudniowych zajęć dzieci nadawały indywidualny wyraz swoim pojazdom poprzez własnoręcznie wykonane ozdoby i akcesoria rowerowe. Udowodniliśmy, że to, co piękne, może też być praktyczne – ważny był aspekt bezpieczeństwa uczestników. Warsztatom towarzyszył projekcja filmów animowanych i krótkometrażowych poświeconych rowerowi. Dzieci projektowały rowery na profesjonalnych formatkach oraz rozwiązywały rowerowe krzyżówki, rebusy i zagadki. Każdy miał możliwość poddania swego roweru przeglądowi technicznemu – serwisant dokonywał drobnych regulacji i konserwacji. Niespodziewanie wielką atrakcją okazał się warsztat lepienia dętek pt. „Upsss… kapeć” – dętki z zapałem łatały nawet najmłodsze dzieci, tym bardziej, że towarzyszyła im instrukcja w formie komiksowej opowieści.
Zainteresowanie turystów mieszkańców miasta i naturalnie uczestników warsztatów wzbudzała kolorowa zabytkowa indonezyjska riksza, która opatrzona odpowiednią tablicą informacyjną stała przez dwa dni na Placu Ratuszowym przed BWA. Każde z dzieci – uczestników warsztatów – odbyło nią przejażdżkę wokół Rynku.
Warsztaty były dobrą i skuteczną formą promocji roweru jako pojazdy przyjaznego dla środowiska naturalnego oraz skutecznej formy poruszania się po mieście oraz udowodniły, że każdy może swój ulubiony pojazd potraktować jako środek wyrazu artystycznego, sprawić być stał się niepowtarzalny i lepiej widoczny na drodze. Wpisało się też w politykę Jeleniej Góry – miasta przyjaznego rowerzystom

2. „MIASTO DLA ODMIANY” 5-6.10.2015

Dzień pierwszy FOTOSPACER.
Po prezentacji multimedialnej przygotowanej przez zespół „3 D, czyli Dizajn dla Dzieci”
uczestnicy z opiekunami wyruszyli na rekonesans po Starym Mieście i Śródmieściu Jeleniej Góry wyposażeni w aparaty do zdjęć natychmiastowych w celu udokumentowania chybionych lub przeciwnie, przykładów reklam i szyldów. Tych pierwszych było zdecydowanie więcej reklamy na siatkach pokrywające prawie całkowicie fasady budynków, źle zaprojektowane, zniszczone szyldy, plakaty rozklejone w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Utrwalone na zdjęciach przykłady trafiły na szyby witryn BWA opatrzone komentarze: postawiono diagnozę i propozycję poprawy sytuacji. Efekt warsztatów przez kilka dni był przedmiotem zainteresowania przechodniów.

Dzień drugi SZYLDY
Ten dzień również rozpoczynała prezentacja poświęcona szyldom i ich roli: od tych najstarszych po najbardziej nowoczesne. Uczestnicy otrzymali listę zakładów usługowych i sklepów, które wyraziły chęć, by dzieci zaprojektowały dla nich szyld i zgodziły się go przez tydzień eksponować w witrynie. W małych zespołach dzieci pracowały na projektem i wykonaniem reklam z materiałów w ograniczonej gamie kolorystycznej, tak by nadać spójność wizualną otoczeniu i dostosować reklamę do charakteru Starego Miasta. Po ukończeniu pracy szyldy trafiły do swych miejsc przeznaczenia.

3. WARSZTATY TWORZENIA WIDEOKLIPU 16-19.11.2015
Trzydniowe warsztaty Yacha Paszkiewicza zaplanowane dla grupy uczniów z Liceum Plastycznego z powodu liczby chętnych zostały rozszerzone o dodatkowy dzień tym razem dla dwóch grup wiekowych: uczniów szkoły podstawowej  i gimnazjalistów.
Teledysk, ważny element popkultury, daje praktycznie nieograniczone możliwości kreacji wspartej nowoczesną technologią. W naszym wypadku uczestnicy przy pomocy prostych narzędzi i materiałów (papieru, farb, kredek, nożyczek) tworzyli prostą animację będącą ilustracją  wybranego fragmentu muzycznego. Kolejną techniką poznaną podczas zajęć była animacja rotoskopowa – fragmenty wykonane w tej technice również włączone zostały do teledysku stworzonego przez zespół uczestników. Trzeci dzień przeznaczono na postprodukcję i montaż materiału. Premiera teledysku miała miejsce 19 listopada podczas Wieczoru polskich teledysków, będącego też otwartym spotkaniem z reżyserem, sposobnością do wymiany poglądów.
Ponieważ uczestnicy warsztatów bez względu na wiek pracowali w zespole, oprócz aspektu kreacyjnego, kształcono też ich zdolności interpersonalne. Zadanie wymagało wspólnego ustalenia koncepcji, konsekwentnego realizowania jej oraz poszanowania dla pracy innych, gdyż kolejne kadry animacji powstawały metodą „taśmy produkcyjnej”.

Link do teledysku będącego efektem warsztatów:

Materiał na temat warsztatów zrealizowany przez Telewizję DAMI

4. WARSZTATY TEATRALNE „MIASTO NAM ODPOWIADA” 30.11.2015
Piętnastoosobowa grupa uczniów, (wśród nich mimowie, skrzypaczka, dwoje fotografów) tworzyła w witrynie BWA żywe obrazy, skupiając uwagę przechodniów i zapraszając ich do wejścia do galerii i wypisania na tabliczce tytułowej odpowiedzi miasta. Zaproszenie przyjął między innymi przechodzący opodal sam prezydent miasta, Pan Marcin Zawiła.  Podczas pobytu w galerii zaproszonym do wspólnych działań towarzyszyła muzyka  skrzypcowa w  wykonaniu jednej z uczestniczek, a następnie goście sami stawali się elementem żywego obrazu – co zostało utrwalone na fotografii. Fotografie wraz z hasłami wypisanymi przez uczestników zostały wyeksponowane przez tydzień w witrynie BWA.

Łącznie w warsztatach wzięło udział 214 osób, czas trwania zajęć 46 godziny

II.WYKŁADY I SPOTKANIA Z ARTYSTAMI

Wykłady Huberta Bilewicza 23-24.06.2015

1. Stocznia Gdańska jako poligon sztuki.
(wykład poświecony artystom, kuratorom, fundacjom i galeriom którzy jako obszar swej aktywności i działań twórczych działania obrali postindustrialny obszar byłej Stoczni Gdańskiej)

2. Artystyczna interwencja w przestrzeni miejskiej
(na przykładzie działań m.in. Joanny Rajkowskiej Julity Wójcik i Pawła Althamera wykładowca zapoznał słuchaczy ze strategiami sztuki w przestrzeni miejskiej i ich społecznym wymiarem)

3. „Miejska partyzantka artystyczna – bilboard banditry, culture jamming i subvertising”
(spotkanie poświęcone street artowi w jego odmianie, w której twórcy artyście za tworzywo i inspirację  wybierają miejskie bilbordy, reklamę, znaki graficzne)

Wykłady prof. Ryszard W. Kluszczyński 10.09.2015 r.

1. Czym jest sztuka nowych mediów”
(Wykładowca przedstawił istniejące definicje sztuki  nowych mediów ograniczone w tym wypadku  wyłącznie do technik cyfrowych oraz przedstawił najciekawsze realizacje powstałe przy ich użyciu)

2. Sztuka nowych mediów w przestrzeni publicznej
(Realizacje w przestrzeni miejskiej: gry miejskie, instalacje świetlne, hologramy, działania interaktywne)

Wieczór polskiego wideoklipu – spotkanie z Yachem Paszkiewiczem 19.11.2015

Projekcja najlepszych i najgorszych wideoklipów ostatnich lat z komentarzem reżysera i dyrektora artystycznego Yach Film Festival 2015.

Odswajanie – spotkanie z Joanną Rajkowską
Artystka opowiedziała o swoich zrealizowanych i niezrealizowanych projektach oraz o negocjacjach z przedstawicielami społeczeństwa i władzami miasta dla którego instalacje zostały stworzone). Wszystko to w ramach multimedialnego pokazy.
Osobną częścią spotkania było opracowywanie przez młodzież wniosków i strategii  będących efektem działań: wywiadów i badań inspirowanych bilbordem artystki z apokaliptycznym cytatem z księgi Ezechiela „Wszystkim ręce opadną…”. W wyniku materiału zebranego przez młodzież uczestniczących w warsztatach i rozmów z młodzieżą powstała mentalna mapa najbardziej energetycznych punktów na terenie Jeleniej Góry.

III. BILBORD JOANNY RAJKOWSKIEJ  1.08-30.09.2015
Wybitna artystka, autorka m.in. słynnej palmy z Ronda de Gaulle’a w Warszawie („Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich), działająca przede wszystkim w przestrzeni miejskiej, dla Jeleniej Gór zaprojektowała bilbord o wymiarach 5 x 3,5 metra wyeksponowany przez dwa letnie miesiące na nośniku umieszczonym  przy zbiegu ulic Jana Pawła II o Grunwaldzkiej między CASTORAMĄ a centrum handlowym TESCO, tuż przy wjeździe do centrum miasta trasą prowadzącą z Wrocławia w kierunku granicy Państwa. Umiejscowienie ma tu zasadnicze znaczenie dla oddziaływania pracy, gdyż bilbord jest w swej intencji antykonsumpcjonistyczny i proekologiczny. Jego forma: czarno-biała kolorystyka również silnie oddziaływała pośród kakofonii kolorów i napisów wszystkich możliwych typów reklam występujących w pobliżu.
Liczymy, że odbiorcami bilbordu było ok. 10 000 osób.

Projekt „Miasto nam odpowiada” sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Jelenia Góra.