Nowe prace w zbiorach BWA. Malarstwo – grafika – rysunek

luty 1988 r. (wernisaż: 8 lutego)