O-koło sztuki / Kolem umění

16 grudnia 2016 – 21 stycznia 2017

W programie wernisażu:
Prezentacja multimedialna Krzysztofa Rozpondka o godz. 17.30
Prezentacja multimedialna Jakuba Berdycha starszego o godz. 18.00
Prezentacja multimedialna Jakuba Berdycha Karpelisa o godz. 18.30

Prezentacja multimedialna Edyty Kulli odbędzie się w styczniu 2017 r.

Wystawa jest częścią projektu, w ramach którego prezentujemy potencjał artystyczny pogranicza polsko – czeskiego w obszarze sztuki szkła, ceramiki i designu. Biorą w niej udział artyści, którzy wykorzystują osiągnięcia tych gatunków wprowadzając do nich nowe jakości. W wystawie udział wezmą: Edyta Kulla, Krzysztof Rozpondek, Jakub Berdych (starszy), Jakub Berdych Karpelis. W BWA pokażemy: szkło artystyczne, formy witrażowe, formy ceramiczne, formy użytkowe i projekty.

Edyta Kulla – artystka szkła, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom uzyskała w 1997 roku – projektowanie szkła. Od 2000 roku prowadzi pracownię witrażu i szkła artystycznego wg własnego programu – „Akademia Szklanej Inspiracji” przy Jeleniogórskim Centrum Kultury. Zrealizowała wiele autorskich projektów (plenery i warsztaty w zakresie edukacji artystycznej), m.in.: „Futura Natura”, „Akademia Inspiracji Artystycznej”, „Two Rocks, „Mozaika na cztery strony świata”, „Fabryka Szklarzy”, „Art Skwer”, „Art&Glass”, „Noc Sów”, „Kumasz coś?”. Zajmuje się projektowaniem wnętrz, projektowaniem graficznym, realizuje szklane obiekty użytkowe, jest kuratorką wystaw, inicjatorką wydarzeń artystycznych (koncerty, kiermasze).

Krzysztof Rozpondek – artysta ceramik. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 2012 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, współzałożyciel interdyscyplinarnej grupy twórczej OŚcienia. Organizator wielu akcji wypału obiektów ceramicznych w piecach polowych: węgierskim, raku i trocinowym. Uczestnik wielu plenerów i sympozjów w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2011 otrzymał Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w 2013 Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Jakub Berdych (starszy) – artysta szklarz, projektant. Wykłada na Uniwersytecie Technicznym w Libercu. Prowadzi galerię artystyczną w Boučkův Statek w Malej Skale. Prace artysty charakteryzją się subtelnym monumentalizmem oraz nawiązują do twórczości szklarskiej anonimowych twórców-rzemieślników. Jakub Berdych w swoich pracach eksperymentuje z materiałem, sięga do bogatej tradycji szklarskiej i twórczo ją interpretuje.

Jakub Berdych Karpelis – artysta szklarz, reprezentant młodej czeskiej sceny projektowej. Jakub Berdych Karpelis, jest współzałożycielem „Qubus“ – jednego z najbardziej popularnych w Czechach studia projektowego. Od momentu powstania studia w 2002 r., skupiła się na pracy koncepcyjnej używając tradycyjnych materiałów, takich jak czeskie szkło, porcelana. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych w Czechach i poza granicami kraju. Jakub Berdych zajmuje się także projektowaniem wnętrz, architektury. Od 2008 roku jest dyrektorem artystycznym “Dox by Qubus” – salonu znajdującego się w Centrum Sztuki Współczesnej w Pradze – DOX, który oferuje znane międzynarodowe marki, współczesny czeski design i sztukę użytkową.

We wrześniu 2017 roku wystawa „O-koło sztuki” została przeniesiona do Maloskalskiej galerii Josefa Jíry Boučkov statek w Malej Skáli. W tym dniu odbyło się również zwiedzanie siedziby partnera Oblastni galerii w Libercu oraz pobliskich libereckich muzeów.

W ramach projektu “O-koło sztuki” odbyły się również wycieczki do hut szkła i pokazy z warsztatami w pracowniach artystycznych w Wolimierzu i Antoniowie:
W czerwcu i lipcu 2017 odbyły się wycieczki do czterech hut szkła
Odwiedziliśmy huty:
– “Anežka” w Novým Borze, gdzie wytwarzane są szkła według projektów znanego czeskiego architekta i designera Bořka Šípka;
– “Ajeto” w Novým Borze, Muzeum Szkła oraz w firmę Crystalex, powstałą w latach 1965 – 67 jako kombinat szklarski, będącą największym i najbardziej znaczącym czeskim producentem szkła użytkowego;
– Huta Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach;
– „Leśna huta” w Szklarskiej Porębie.
W hutach odbyły się pokazy powstawania wyrobów szklarskich i oprowadzania po obiektach. Uczestnicy poznali tradycje szklarskie regionu, a ochotnicy mieli okazję spróbować wytworzyć samodzielnie szklany obiekt, przy pomocy hutnika.

W lipcu 2017 roku odbyły się wycieczki do pracowni artystycznych połączone z działaniami warsztatowymi.
Odwiedziliśmy znakomitych Artystów w ich domach i pracowniach: Beatę i Marcina Chlebowskich w Antoniowie oraz Magdę Kuźniarz w Wolimierzu.
Uczestnicy zapoznali się z kultywowaną przez artystów, tradycją szklarską i sposobami obróbki szkła dzięki udostępnionym przez artystów maszynom,. Podczas zajęć warsztatowych powstały mozaiki i formy witrażowe oraz biżuteria szklana (malowanie szkła i wytapianie metoda fusingu).
W pracowniach zorganizowany został poczęstunek i ognisko dla uczestników wycieczek.

Partnerem projektu “O-koło sztuki” jest Oblastní galerie w Libercu, głównym organizatorem projektu jest BWA Jelenia Góra.

Projekt „O-koło sztuki” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz środków Miasta Jelenia Góra.

Katalog wystawy:

KATALOG mały

okladka mała