PAPIEROWY TEATR

3 – 31 lipca 2015 r.

Projekt poświęcony polskiej szkole plakatu, w jego ramach prezentowane są wystawy: „Tomasz Bogusławski – plakaty teatralne” i „Dydo Poster Collection – wybrane plakaty teatralne 1945-2015”. Projekt poświęcony jest fenomenowi na skalę światową, jakim była polska szkoła plakatu, zjawisko o takim znaczeniu i randze artystycznej, że doczekało się określenia za pomocą osobnego terminu. W jeleniogórskiej galerii obejrzeć będzie można będzie najwybitniejsze realizacje z zakresu polskiego plakatu teatralnego. Na pierwszą część pokazu złożą się prace z kolekcji krakowskiego znawcy i miłośnika tej dziedziny sztuki, Krzysztofa Dydo, autorstwa twórców lub kontynuatorów tradycji polskiej szkoły plakatu. W części drugiej zaprezentujemy twórczość wybitnego grafika, Tomasza Bogusławskiego z Gdańska.
W pierwszej części wystawy przedstawimy sylwetki sztandarowych postaci światowej grafiki jak: Tadeusz Trepkowski, Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Eryk Lipiński, Franciszek Starowiejski, Rosław Szaybo, Maciej Urbaniec, Mieczysław Górowski, Jan Sawka, Jerzy Czerniawski, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Tadeusz Gronowski, Józef Mroszczak, Tadeusz Grabowski, Waldemar Świerzy, Wiesław Wałkuski, Wiesław Grzegorczyk, Andrzej Krajewski Lech Majewski, Andrzej Pągowski, Leszek Żebrowski, Wiktor Sadowski, Roman Kalarus, Stasys Eidrigevicius, Sławomir Kosmynka, Sebastian Kubica, Michał Książek, Justyna Czerniakowska i inni. Słowem: historia polskiego plakatu od lat 50. do 70. XX wieku, wybitne osobowości i intelekty, wielość postaw artystycznych, zróżnicowane techniki graficzne. Wystawa zobrazuje złoty okres plakatu teatralnego, jego historyczne i kulturowe uwarunkowania, znaczenie plakatu dla polskiej sztuki i bogactwo ówczesnego życia teatralnego. Podkreśli też misję edukacyjną plakatu podnoszącą kulturę wizualną społeczeństwa.
Tomasz Bogusławski zaprezentuje wybór swych najważniejszych realizacji, w tym cykl plakatów pod szyldem nieistniejącego w sensie instytucjonalnym Teatru Rekwizytornia. Bogusławski z pasją wyszukuje rozmaite curiosa lub pospolite przedmioty codziennego użytku, modyfikuje je lub łączy w kompozycję, tworząc tym samym znaki, kalambury, rebusy, błyskotliwe i trafne odniesienia do poszczególnych dzieł światowego dramatu. Sceną Teatru Rekwizytornia jest więc arkusz papieru, na którym Bogusławski realizuje swoje prowokujące, metaforyczne wizje.

Wystawę zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Jelenia Góra i Dzięciołowski Sp. z o.o.