PEJZAŻE DOMOWE

Warsztaty plastyczne dla przedszkoli przy okazji wystawy fotografii Magdaleny Bors

cele ogólne:

 • uczestnictwo w imprezie regionalnej, jaką jest wystawa w galerii
 • kształtowanie umiejętność dostrzegania i odbierania wartości wizualnych środowiska przyrodniczego i kulturalnego oraz treści w nich zawartych
 • przeżywanie etapów procesu twórczego i doświadczanie jego terapeutycznego wpływu
 • rozbudzanie zainteresowania sztuką
 • zdolność realizowania własnych pomysłów oraz szanowania cudzych
 • rozwijanie współpracy w grupie

opis działań:

 • Omówienie wystawy „Sztuka domowych obsesji” Magdaleny Bors.
 • Zwrócenie uwagi na podstawowe aspekty estetyki, charakterystyczne dla prac artystki.
 • Rozmowa na temat krajobrazu Jeleniej Góry. Dzieci maiały za zadanie wymienić te elementy pejzażu, które żywo wpisały się w ich pamięć. Omawialiśmy ich walory estetyczne. Ta część stanowiła tło dla późniejszej pracy, w której wyobraźnia stała się ważnym elementem procesu twórczego.
 • W małych grupach, lub indywidualnie, przystąpiliśmy do pierwszego etapu, czyli wytwarzania z masy papierowej określonej formy krajobrazu. Dzieło powstało w kuwetach, ograniczających przestrzeń formy.
 • Przerwa na zabawę ruchową oraz ćwiczenie techniki koncentracji.
 • Drugi etap – dekorowanie poprzez naklejanie bibelotów i drobiazgów przyniesionych przez dzieci. W ten sposób powstały barwne makiety o najróżniejszych fakturach.
 • Edukatorka wspierała cały proces tworzenia, od ustalenia tematu pracy, poprzez kolejne etapy decyzyjne podczas kreacji dzieła, aż po prezentację końcowego efektu. Wspierała także postawę afirmującą i krytyczną młodych rzemieślników, wzmacniała świadome przeżywanie twórczości. Nicią przewodnią warsztatów było założenie, że wypowiadanie się w formie plastycznej daje dzieciom naturalne zadowolenie i radość.
 • W jednej z sal galerii odbyła się czasowa wystawa powstałych instalacji. W ten sposób dzieci mogły zaprosić swoje rodziny do współuczestnictwa w ich działaniach, pogłębiły umiejętność prezentacji, a ponadto same mogły stanąć po drugiej stronie procesu tworzenia, jako aktywny odbiorca.

  edukatorka: Natalia Stolp