Plener Energeia

Dziwiszów 19-23.08.2019 r.

Było to już czwarte spotkanie artystów polskich i czeskich reprezentujących różne dyscypliny sztuk wizualnych: malarzy, ceramików, fotografów, twórców intermedialnych. Poprzednie, o podobnej formule, organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze przy współpracy Oblastni Galerie w Libercu, odbywały się pod hasłami: Przestrzeń (2014), Miejsce (2016) i Czas (2018). Tegoroczne (2019) wydarzenie poświęcone zostało Energii. Te fundamentalne kategorie pozwalają uporządkować nasze widzenie świata, a w nim człowieka i są niezbędne, żeby sformułować wnioski będące tego opisu rezultatem.

Grecka “energeia” może oznaczać działanie zmierzające do wyprodukowania nowego bytu (może nim być np. dzieło sztuki); lub samo działanie, nieprodukujące innego tworu-dzieła, takie jak np. widzenie, poznanie i inne przejawy życia. Energia i jej zmiany opisują stan i wzajemne oddziaływania obiektów fizycznych, a także przemiany fizyczne i chemiczne oraz wszelkiego rodzaju procesy występujące w przyrodzie. Ważnym celem podjętych działań, niezmiennie podnoszonym przy okazji każdego kolejnego naszego pleneru, jest badanie/opisywanie świata przy pomocy refleksji artystycznej. Bez wprowadzenia pojęcia energii, wszechobecnej i niezniszczalnej, nie byłoby to możliwe.

W plenerze uczestniczyli: Radka Chocholoušová, Alicja Kołodziejczyk,Jerzy Kryszpin, Mirosław Kulla, Kacper Kuźnicki, Roman Machek, David Mazanec, Ivana Mrázková, Jan Picko, Zdena Šafka Reháková, Agnieszka Topolnicka-Mielęcka, Bogumiła Twardowska-Rogacewicz.

Powstał katalog będący dokumentacją artystycznych efektów pleneru, jest on dostępny w sieci w postaci elektronicznej oraz w siedzibach BWA w Jeleniej Górze i OgL w Libercu.

Energeia_katalog

Plener odbył się w ramach unijnego projektu “ENERGEA”. Organizator / Organizátor: BWA w Jeleniej Górze. Dyrektor / ředitelka Luiza Laskowska. Partner: Oblastní galerie Liberec. Dyrektor / ředitel Jan Randáček. Projekt “Energea” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz Miasta Jelenia Góra / Projekt “Energea” je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 a prostředků státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu Nisa a také Městem Jelenia Góra.