Plener w Dziwiszowie

Od 19 do 23 sierpnia w Dziwiszowie trwał będzie polsko-czeski plener artystyczny pn. Energeia, w którym weźmie udział dwanaścioro artystów reprezentujący różne dziedziny artystyczne: fotografię, rzeźbę, malarstwo i nowe media. Tym razem tematem prac plenerowych będzie energia rozumiana w szeroki sposób – jako pojęcie fizyczne, filozoficzne, mistyczne oraz związane z troską o degradacje środowiska. To kolejna po „Przestrzeni”, „Miejscu” i „Czasie” spotkanie twórców w ramach współpracy transgranicznej, każda z tytułowych kategorii odgrywa pierwszoplanową rolę przy próbie opisania otaczającego nas świata. Prace powstałe w Dziwiszowie zostaną umieszczone w katalogu, który wydany zostanie po zakończeniu pleneru.