Pola Kurcewicz – Krystyniak, Albert Krystyniak. Ceramika

lipiec – sierpień 1989 r. (wernisaż: 24 lipca)

Pola Kurcewicz – Krystyniak

00

Albert Krystyniak

01