PROJEKTor

W drugiej połowie 2020 roku zrealizowaliśmy projekt edukacyjny pn. „W rzeczy samej, czyli o sztuce projektowania” odwołujący się do bardzo szerokiego pojmowania tytułowego pojęcia – od organizacji i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka po poszukiwanie prawdziwie innowacyjnych rozwiązań w skali makro, np. w urbanistyce. Jak niewiele innych dyscyplin projektowanie odwołuje się niemal w równym stopniu do sztuki, kultury czy techniki, co wydaje się doskonałym punktem wyjścia dla działań edukacyjnych rozwijających kreatywność, ale również uczących technicznego i inżynieryjnego myślenia o funkcji czy możliwościach realizacji projektu. Autorom projektu zależało na ukazaniu procesu projektowania w kontekście szerszej perspektywy, nie zawężającej się tylko do stylizacji produktu po to, by kreować potrzeby konsumpcyjne potencjalnego nabywcy. Chodzi jednak o to, by projektować i użytkować je w sposób świadomy. Świadomość ta niezbędna jest także nam – użytkownikom, pozwalając uniknąć łatwych pułapek konsumpcjonizmu. Podkreślimy, że praca koncepcyjna projektanta przekłada się na podnoszenie jakości naszego życia i otoczenia, jednocześnie wyrównując niektórym grupom szanse pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach projektu zrealizowaliśmy działania artystyczno-edukacyjne, do których zaprosiliśmy dzieci i młodzież. W najbliższych dniach zaprezentujemy Wam relację fotograficzną z naszych spotkań warsztatowych. Miłego czytania i oglądania

 

PROJEKTor
warsztaty / prowadzący: Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko

 

Wszystko, z czym spotykamy się w życiu codziennym jest przez kogoś lepiej lub gorzej, mniej lub bardziej świadomie zaprojektowane. Poprzez osobiste doświadczenie uczestnicy zajęć przekonali się, jak ważna jest forma każdego przekazu, przedmiotu, przesłania. Wszystkie proponowane doświadczenia dotyczyły relacji słowo-obraz. Krótki tekst lub jedno, dwa słowa zestawione z obrazem jako ilustracja, kontrapunkt. Dodatkowym celem zajęć było wzmocnienie poczucia sprawczości oraz pobudzenie kreatywności uczestników i uczestniczek. Podczas dwudniowych warsztatów zrealizowane zostały następujące tematy: ilustracja „nietautologiczna” z pomocą form abstrakcyjnych, metafory lub skrótu oraz zadanie typograficzne – monogram, logotyp (np. znalezienie odpowiedniej formy do napisania ulubionego słowa, własnego imienia lub imienia nazwy popkulturowego bohatera/bohaterki itp.). Warsztatom towarzyszyła projekcja autorskiego filmu animowanego Wojciech Kołyszki pt. “Fikotko, wróć”. Tytułowa Fikotka, gwiazda memów, pod wpływem impulsu porzuca rodzimy MemLand i zaczyna wędrówkę przez bezgraniczny Kosmos Obrazów, w wyniku czego stopniowo odkrywa własne uczucia i potrzebę autonomii. W końcu, dzięki swej determinacji i wparciu Gameona, uciekiniera z gry komputerowej, znajduje drogę życiową związaną z potrzebą tworzenia. Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze za udostępnienie przestrzeni do przeprowadzenia warsztatów dla uczniów, zaangażowanie i współpracę. Trzeba przyznać, że wszystkie grupy warsztatowiczów, które wzięły udział w zajęciach świetnie poradziły sobie z tym nie lada wyzwaniem twórczym. / Zdjęcia: Michał Mazurkiewicz

 

Projekt “W rzeczy samej, czyli o sztuce projektowania” dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

•Kurator: Iwona Makówka

 

Zapraszamy na stronę internetową: https://osztuceprojektowania.pl oraz Instagram: https://www.instagram.com/osztuceprojektowania