Reminiscencje. 40-lecie Oddziału Karkonoskiego ZPAF.

29 października – 18 listopada 2021 r.

Wystawa będzie podsumowaniem 40 lat funkcjonowania Oddziału Karkonoskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Wezmą w niej udział: Jaga Bjeńkova, Beata Chłopeniuk, Waldemar Grzelak, Janina Hobgarska, Krzysztof Kuczyński, Marek Liksztet, Wojciech Miatkowski, Tomasz Mielech, Janusz Moniatowicz, Krzysztof Niewiadomski i Tadeusz Piotr Prociak.
Reminiscencje to w założeniu prezentacja postaw artystycznych poszczególnych twórców zrzeszonych w Oddziale Karkonoskim ZPAF. Każdy fotografik zaprezentuje spójny zestaw prac będący indywidualną i oryginalną wypowiedzią twórczą posługującą się szeroko rozumianym medium fotografii.
Justyna Wierzchucka pisze: „(…) większość zgłoszonych do wystawy fotografii rejestruje raczej rzeczy i zjawiska, będące same w sobie świadkami jakichś wydarzeń, miejsc czy historii. Są to w dużym stopniu prace badawcze, intelektualne. Niektóre skupiają się na studium kompozycji, światła i relacji obiektu z otoczeniem. Inne rejestrują proces zapominania, wchłaniania przez czas i przyrodę dawnych miejsc, ludzi i wydarzeń. (…) Część fotografii to klasyczne martwe natury lub obrazy wnętrz – to z kolei reminiscencje, w znaczeniu motywów istniejących już w historii sztuki i literaturze, a wykorzystanych na nowo, w nowej interpretacji”.

Wystawa realizowana przy pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra.